O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 843 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UTENOS APSKRITIES SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 843

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Utenos apskrities komitetas (1918 m.–1918 m. gruodis)

Utenos apskrities komitetas (1919 m. rugsėjis–1919 m.)

Utenos apskrities savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Utenos apskrities gyventojų atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas – Utenos apskrities komitetas, nenustatyta.1

1918 m. gruodžio mėn. Utenos apskritį okupavus bolševikams, komiteto veikla buvo sustabdyta.2

Utenos apskrities komiteto veikla buvo atnaujinta 1919 m. rugsėjo mėn.3

Tiksli data, kada 1919 m. Utenos apskrities savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Utenos apskrityje 1919 m. buvo 13 valsčių - Aluntos, Anykščių, Daugailių, Debeikių, Kuktiškių, Leliūnų, Molėtų, Pakalnės, Skiemonių, Tauragnų, Utenos, Užpalių ir Vyžuonų.4

1931 m. Utenos apskrityje buvo 14 valsčių - Aluntos, Anykščių, Daugailių, Debeikių, Joniškio, Kuktiškių, Leliūnų, Linkmenų, Molėtų, Skiemonių, Tauragnų, Utenos, Užpalių, Vyžuonų.5

Apskrities savivaldybė savo veiklą organizavo vadovaudamasi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu6, vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu7 ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jos darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą, apskrities savivaldybė buvo įpareigota tęsti savo veiklą iki vykdomojo komiteto sudarymo.8

Tiksli data, kada 1940 m. Utenos apskrities savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi apskrities viešojo gyvenimo reikalais.

Apskrities savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, leido įsakymus ir skirstė gyventojams prievoles, rinko valstybinius mokesčius, bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1967-10-19 perdavė archyvui 1329 Utenos apskrities savivaldybės bylas įrašytas apyraše Nr.1.

1968 m. fondas pertvarkytas: į kitus fondus perkeltos 764 bylos, atrinktos naikinti – 143 bylos, 520 apskaitos vienetų įrašyta į sudarytus naujus apyrašus Nr.1 ir 2 (į apyrašą Nr.1 – 488, į apyrašą Nr.2 – 32 apskaitos vienetai).

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1975 m. ir 1986 m. į apyrašą Nr.1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 843 yra 2 apyrašai, 522 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančiųjų institucijų tvarkomieji dokumentai, apskrities ir valsčių tarybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo su institucijomis, valsčių savivaldybėmisvidaus pasų išdavimo, mobilizacijos, sveikatos apsaugos, socialinės globos, švietimo, mokesčių išieškojimo, tiltų ir kelių remonto ir kt. klausimais dokumentai; valsčių gyventojų, gavusių pasus, sąrašai, sutartys su gyventojais dėl žemės, buto nuomos; statistinės žinios apie apskrities gyventojus ir gyvenamųjų vietovių sąrašai, finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir temas, o temų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.843 apyraše Nr. 1 įrašyta 490 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra tiltų projektų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti apskrities savivaldybės bei jai pavaldžių įstaigų darbuotojų asmens bylos ir algų lapai.

Bylos susistemintos ir apyraše įrašytos nesilaikant jokios sisteminimo tvarkos.

Iš viso fondo Nr.843 apyraše Nr. 2 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap. 3, b. 10, l. 286.

2 LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 286 a.p.

3 LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 286 a.p.

4 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l. 1 – 8.

5 Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

6 LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

7 VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

8 LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:14