O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 861 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PAGĖGIŲ APSKRITIES TARYBOS FONDĄ NR. 861

2008-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pagėgių apskrities taryba (Kreisausschuss Pogegen) (1920-05-02–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1920-01-10 ratifikavus Versalio taikos sutartį, Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos. Antantės valstybės Klaipėdos kraštą laikinai pavedė valdyti Prancūzijai. 1920 m. sausio mėn. iš dalies Tilžės, Ragainės ir Lankos apskričių teritorijų buvo sudaryta Pagėgių apskritis. 1920-05-02 išrinkta Pagėgių apskrities taryba.

Klaipėdos kraštui 1924 m. tapus Lietuvos autonomine dalimi, pirmieji rinkimai į Pagėgių apskrities tarybą įvyko 1925-07-10.1

Pagėgių apskrities tarybai pirmininkavo apskrities viršininkas (Landrat). Tarybos ir apskrities viršininko veiklą kontroliavo Klaipėdos krašto direktorija.

1939-03-23 Klaipėdos kraštą užėmė vokiečių kariuomenė. Pagėgių apskritis buvo prijungta prie Vokietijos ir 1939 m. spalio mėn. panaikinta. Tiksli Pagėgių apskrities tarybos veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pagėgių apskrities taryba ir apskrities viršininkas prižiūrėjo valsčių ir kaimų administravimą, kontroliavo prievolių atlikimą, sprendė mokesčių rinkimo, žemės ūkio, kovos su potvyniais, sveikatos apsaugos, švietimo, metrikacijos, kelių statybos ir priežiūros, leidimų užsiimti verslais suteikimo, socialinės rūpybos ir kitus klausimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1966 m. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve rastos 5 neaprašytos Pagėgių apskrities tarybos bylos.

Dokumentai sutvarkyti, ir 1968-01-12 į apskaitos dokumentus įrašytas Pagėgių apskrities tarybos fondo Nr. 861 apyrašas Nr.1, 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 861 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

Fonde yra pavienių Tilžės apskrities tarybos veiklos dokumentų.

Pagėgių apskrities tarybos dokumentai taip pat yra fonde Nr. 1646.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Pagėgių apskrities viršininko ir apskrities tarybos pirmininko potvarkiai, susirašinėjimo Gailiškių vietovės atskyrimo nuo Mediškiemių ir savarankiško administracinio vieneto sudarymo, medžioklės plotų nuomos, melioracijos įrenginių eksploatavimo ir priežiūros klausimais dokumentai, Mediškiemių (Gailiškių) vietovės žemės savininkų sąrašas, asmenų prašymai išduoti leidimus prekiauti alkoholiniais gėrimais, gyventojų skundai.

Iš viso fondo Nr. 861 apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė

 

1 Valsonokas R. Klaipėdos problema, 1932, psl. 333, 336.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:12