O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 863 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALKININKŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 863

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valkininkų apskrities viršininkas (1939 m.–1940-03-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1939 m. buvo paskirtas Valkininkų apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“1 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Vidaus reikalų ministro 1940–02–24 įsakymu Nr.50015 nuo 1940-03-01 Valkininkų apskrities viršininko įstaiga likviduota.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.3

1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.4

 

I. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, archyve 1967-11-03 buvo sudarytas Valkininkų apskrities viršininko fondo apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1980 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Papildomai 1986 m. įrašyta 18 apskaitos vienetų, perkeltų iš fondo Nr.1120.

Iš viso fonde Nr. 863 yra 1 apyrašas, 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Trakų apskrities viršininko fondui Nr. 409 ir Alytaus apskrities pasienio policijos baro viršininko fondui Nr.1119 priklausančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, policijos nuovadų viršininkų pranešimai, žinios apie kriminalinius nusikaltimus; susirašinėjimo apskrities viršininko įstaigos ir sienos apsaugos organizavimo, Valkininkų apskrities likvidavimo, darbo jėgos žemės ūkiui registravimo, gyventojų aprūpinimo asmens dokumentais, policininkų atestacijos ir kt. veiklos klausimais dokumentai; turto patikrinimo aktai, karių, išleistų iš internuotųjų stovyklų, policininkų, svetimšalių šeimų, apskrities bažnyčių sąrašai; asmenų prašymai priimti į darbą policijoje, išduoti leidimai pereiti administracinę liniją, administracinių baudų, policininkų asmens bylos, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą. Administracinių baudų bylos įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fonde Nr. 863 yra 1 apyrašas, 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 863, ap. 1, b. 41, l. 304.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

4 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 – 17.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:08