O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 890 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

AŠMENOS APSKRITIES SENIŪNIJOS IR DYSNOS APSKRITIES SENIŪNIJOS FONDĄ NR. 890

2006-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Ašmenos apskrities komisaro įstaiga (Urząd Komisarza Powiatu Oszmiańskiego) (1919 m. – 1919-10-09)

Ašmenos apskrities seniūnija (StarostwoPowiatu Oszmiańskiego, Starostwo Powiatowe Oszmiańskie) (1919-10-10 – 1939 m. rugsėjis)

2. Dysnos apskrities seniūnija (Starostwo Powiatu Dzisnieńskiego, Starostwo Powiatowe Dzisnieńskie) (1919 m. – 1939 m. rugsėjis)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-05-12 įsakymu įvestas Lenkijos kariuomenės užimtų rytinių teritorijų (dar vadinamų Rytų žemėmis) civilinis valdymas. Rytų žemės suskirstytos į administracines apygardas, į kurias įėjo po kelias apskritis.

1. Ašmenos apskrities seniūnija

 

Ašmenos apskritis įėjo į Rytų žemių generalinio komisaro 1919-06-07 įsakymu įkurtą Vilniaus administracinę apygardą. Apskritį valdė apskrities komisaras, pavaldus Vilniaus apygardos komisarui.1 Tiksli data, kada pradėjo veikti Ašmenos apskrities komisaro įstaiga, nenustatyta.

Remiantis Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-10-10 įsakymu Ašmenos apskrities komisaras pavadintas Ašmenos apskrities seniūnu. Ašmenos apskrities seniūnas buvo pavaldus Vilniaus apygardos viršininkui.2

Nuo 1920 m. pabaigos Ašmenos apskritis buvo Vidurio Lietuvos teritorinis-administracinis vienetas. Ašmenos apskrities seniūnas buvo pavaldus Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos vidaus reikalų departamento direktoriui.3

Vidurio Lietuvos teritorijoje 1922-04-06 įvedus Lenkijos valdžią, Ašmenos apskrities seniūnas buvo pavaldus Vyriausybės delegatui Vilniaus žemei,4 o nuo 1925-12-22 - Vilniaus vaivadai5.

Seniūnijos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-11-05 įsakymas bei Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-12-07 dekretas Nr. 35 apie apskričių valdymo organizavimą, Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-01-19 potvarkis apie bendrosios administracijos institucijų sistemą ir kompetenciją 6, kiti teisės aktai.

Ašmenos apskrities seniūnija veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

2. Dysnos apskrities seniūnija

 

Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-24 įsakymu įsteigta Dysnos apskritis.7 Apskritis įėjo į Vilniaus administracinę apygardą. Apskričiai vadovavo seniūnas, pavaldus Vilniaus apygardos viršininkui 8. Tiksli data, kada pradėjo veikti Dysnos apskrities seniūnija, nenustatyta.

Remiantis 1921-02-04 įstatymu „Dėl žemių, prijungtų prie Lenkijos Respublikos teritorijos vadovaujantis 1920 m. spalio 12 d. Rygoje pasirašyta preliminarinės taikos ir paliaubų sutartimi, teisinės-politinės padėties sureguliavimo“ Dysnos apskritis prijungta prie Lenkijos Respublikos Naugarduko vaivadijos. Dysnos apskrities seniūnas buvo pavaldus Naugarduko vaivadai.9

Vadovaujantis 1922-04-06 įstatymu „Dėl valstybės valdžios išplėtimo į Vilniaus žemę“ Dysnos apskritis buvo prijungta prie Vilniaus žemės (nuo 1923 m. vadinamos Vilniaus administracine apygarda). Dysnos apskrities seniūnas buvo pavaldus Vyriausybės delegatui Vilniaus žemei 10, nuo 1925-12-22 - Vilniaus vaivadai.11

Seniūnijos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-11-05 įsakymas apie apskričių valdymo organizavimą, Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-01-19 potvarkis apie bendrosios administracijos institucijų sistemą ir kompetenciją12, kiti teisės aktai.

Dysnos apskrities seniūnija veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1-2. Seniūnija administravo apskritį: rūpinosi viešosios tvarkos ir gyventojų saugumo užtikrinimu, kontroliavo seniūnijai pavaldžių įstaigų veiklą, mokesčių surinkimą, prievolių vykdymą, prižiūrėjo savivaldos institucijų, prekybos ir pramonės įmonių, sveikatos apsaugos įstaigų, spaudos, visuomeninių organizacijų veiklą, organizavo gyventojų aprūpinimą maistu, kovą su spekuliacija, rekvizicijų vykdymą, išduodavo leidimus organizuoti renginius, laikyti ginklą, medžioti, registravo transporto priemones, administravo valstybės ir paliktą be priežiūros turtą, tvarkė metrikacijos, pasų išdavimo, pilietybės suteikimo, šaukimo į kariuomenę, sienos apsaugos, statybų, žemės ūkio, švietimo ir tikybų reikalus, rūpinosi socialinės pagalbos teikimu, gyventojų apskaita ir migracijos reguliavimu, kultūros paveldo bei miškų apsauga, sanitarine ir veterinarine kontrole, tyrė administracinius teisės pažeidimus ir skyrė bausmes.13

 

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Ašmenos ir Dysnos apskričių seniūnijų dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

1967 m. rastos 5 neaprašytos Ašmenos ir Dysnos apskričių seniūnijų dokumentų bylos. Iš šių bylų sudarytas jungtinis Ašmenos ir Dysnos apskričių seniūnijų fondas, kurio apyrašas Nr. 1 1968-01-26 įrašytas į apskaitos dokumentus.

Iš viso fonde Nr. 890 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1925 m., 1933 m Dokumentai lenkų kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Dysnos apskrities seniūnijos veiklos dokumentai: asmenų, pateikusių prašymus išvykti į Rusiją ir Latviją, sąrašas ir asmenų, norinčių išvykti gyventi į Rusiją, dokumentai; Ašmenos apskrities seniūnijos veiklos dokumentai: apskrities seniūno savaičių pranešimai apie padėtį apskrityje, susirašinėjimo šaukiamųjų į kariuomenę ir atsargos kareivių registravimo klausimais dokumentai, Valstybinio atstatymo biuro Salose įstaigoms ir asmenims išduotų statybinių medžiagų apskaitos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 890 apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1925 m., 1933 m. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 

1 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau – DU ZCZW), 1919, Nr. 3-15; Nr. 5-39, 41.

2 DU ZCZW, 1919, Nr. 22-225.

3 Dziennik Urzędowy Litwy Środkowej (toliau –DU LŚ), 1920, Nr.8, l. 45.

4 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1922, Nr. 26- 213.

5 Dziennik Urzędowy Wojewódstwa Wileńskiego (toliau – DU WW), 1926, Nr., 1- 1, DU RP, 1928, Nr. 11-86.

6 DU ZCZW, 1919, Nr.28-303; DU LŚ, 1920, Nr. 8. l. 45; DU RP, 1928, Nr. 11-86.

7 DU ZCZW, 1919, Nr. 26-275.

8 DU ZCZW, 1919, Nr. 22-225.

9 DU RP, 1921, Nr. 16-93.

10 DU RP, 1922, Nr. 26-213.

11 DU WW, 1926, Nr. 1- 1; DU RP, 1928, Nr. 11-86.

12 DU ZCZW, 1919, Nr. 28-303; DU RP, 1928, Nr. 11-86.

13 DU ZCZW, 1919, Nr. 5-15, Nr. 28-303; Wileński Dziennik Wojewódzki, 1930, Nr. 21-243.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:06