O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 965 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 965

2005–12- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Telšių apskrities viršininkas (1918 – 1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministro 1919–02–15 įsakymu Nr.45 buvo paskirtas Telšių apskrities viršininkas.1

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“2 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Tiksli data, kada Telšių apskrities viršininko įstaiga 1940 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.3

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951–09–05 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 168 Telšių apskrities viršininko bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Fondo lape nurodyta, kad fonde 1952 m. buvo 383 bylos, įrašytos apyrašuose Nr.1-4. Žinių, iš kur gautos apyrašuose Nr.2-4 įrašytos bylos, fondo byloje nėra.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1959 m., 1961 m., 1965 m. ir 1967 m. papildomai buvo įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.965 yra 4 apyrašai, 406 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas - nėra 1918–1940 veiklos bylų.

 

Policininkų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos policininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.965 apyraše Nr. 1 įrašyti 184 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Bendrojo ir Svetimšalių skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos 1935-1939 m. sąmatos ir svetimšalių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą. Svetimšalių asmens bylos - pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.965 apyraše Nr. 2 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Svetimšalių asmens ir tarnautojų algų lapų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos svetimšalių, norinčių gauti pilietybę, vidaus pasą arba leidimą apsigyventi Lietuvoje, bylos, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Svetimšalių asmens bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.965 apyraše Nr. 3 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.965 apyraše Nr. 4 įrašyti 204 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sudarymo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 377, ap. 7, b. 1, l. 41.

2 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

4 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 – 17.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDO

NR. 965 PERTVARKYMĄ (APYRAŠO NR. 4 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2015-09-17 Nr. SA-82

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Telšių apskrities viršininko fondą Nr. 965 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-19 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-359/1

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 965 buvo 4 apyrašai, 406 apskaitos vienetai.

2015 m. buvo patobulintos fondo Nr. 965 apyrašo Nr. 4 bylų antraštės, patikslintos dokumentų chronologinės ribos, patikrintas apskaitos vienetų skaičius, iš apskaitos išbrauktas 1 apskaitos vienetas (žr. Apskaitos vienetų išbraukimo iš apskaitos aktą).

Tobulinant antraštes bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Į patobulintą apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas – byla Nr. 204 (senas fondo Nr. 965 apyrašas Nr. 4).

Iš viso fonde Nr. 965 yra 4 apyrašai, 406 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas, nėra 1918–1940 m. veiklos bylų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Į apyrašą Nr. 4 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas – byla Nr. 204 (senas fondo Nr. 1250 apyrašas Nr. 10).

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 204 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, fotografija.

 

L. e. Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėjos pareigas  Inga Klypšienė

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:03