O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-434 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

396-OSIOS VYRIAUSIOSIOS KARO LAUKO KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. R-434

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

396-oji vyriausioji karo lauko komendantūra (Oberfeldkommandantur 396) (1942-05-08–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

396-oji vyriausioji karo lauko komendantūra pradėjo veiklą 1942-05-08, pertvarkius 821-ąją karo lauko komendantūrą. Komendantūros štabas buvo dislokuotas Kaune.

Komendantūra taip pat buvo vadinama „Lietuvos apsauginės srities komendantūra (396-oji vyriausioji karo lauko komendantūra)“ – „Kommandantur des Sicherungsgebietes Litauen (O. F. K. 396)“, „Kauno 396-oji (V) vyriausioji karo lauko komendantūra“ – „Oberfeldkommandantur Kauen OFK (V) 396“, „Lietuvos apsauginės srities komendantas (396-osios vyriausiosios karo lauko komendantūros komendantas)“ – „Kommandant des Sicherungsgebietes Litauen (Kdt. d. O. F. K. 396)“.1

396-osios vyriausiosios karo lauko komendantūros komendantas (Lietuvos apsauginės srities komendantas) buvo pavaldus vermachto vadui Rytų krašte (Wehrmachtsbefehlshaber Ostland).

396-oji vyriausioji karo lauko komendantūra veikė Lietuvos generalinėje srityje, nuo 1943 m. – išskyrus Vilniuje dislokuotos 814-osios karo lauko komendantūros veiklos teritoriją. Komendantūrai buvo pavaldžios karo lauko komendantūros bei vietos komendantūros.

Tiksli komendantūros veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. liepos mėn. komendantūra dar veikė.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

396-osios vyriausiosios karo lauko komendantūros pagrindiniai uždaviniai buvo užtikrinti okupuotos teritorijos saugumą, susisiekimą su frontu bei kariuomenės aprūpinimą.

Komendantūra organizavo tiltų, geležinkelių, amunicijos sandėlių ir kitų karinių objektų apsaugą, kovą su partizanais ir sabotuotojais, kariuomenės dalinių ir karinių įstaigų aprūpinimą patalpomis, maistu, ūkio reikmenimis, transporto priemonėmis ir kt., gyventojų mobilizavimą į tarnybą vermachto daliniuose. Tvarkė karo belaisvių ir karo pabėgėlių reikalus, jos žinioje buvo karo belaisvių stovyklos. Rūpinosi tvarkos ir karių drausmės palaikymu. Komendantūros žinioje veikė karo lauko žandarmerija.

Komendantūros kompetencijai taip pat priklausė priešlėktuvinė apsauga, kariškių sveikatos priežiūros, sanitarijos klausimai, propagandos ir kultūros renginių kareiviams organizavimas, spaudos karinė cenzūra.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1968-07-02 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1998 m. fondo bylos mikrofilmuotos.

Iš viso fonde Nr. R-434 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba.

Fonde yra Rytų krašto mobilizacijos rajono vadovybės Kauno darbo štabo veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vermachto vadovybės tvarkomieji dokumentai, 396-osios vyriausiosios karo lauko komendantūros Finansų dalies susirašinėjimo kompensacijų už rekvizuotą turtą mokėjimo ir kitais finansų klausimais dokumentai, pažymėjimai apie vietos gyventojų darbą karinėse įstaigose.

Rytų krašto mobilizacijos rajono vadovybės Kauno darbo štabo (Arbeitsstab Kauen des Wehrbezirkskommandos Ostland) susirašinėjimo aprūpinimo transporto priemonėmis, ginkluote ir tvarkomųjų dokumentų leidiniais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-678, ap. 1, b. 1, 1. 217, 218; b. 2, l. 122; www.lexikon-der-wehrmacht.de.

2 LCVA. F. R-434, ap. 1, b. 1.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:52