O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1099 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. R-1099

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių apskrities viršininkas (Der Kreishauptmann von Schaulen) (1941-06-28 - 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė lietuviškąją apskričių, valsčių ir miestų administraciją: panaikino 1940-11-12 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo, grąžino galioti 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą su jo papildymais ir pakeitimais.1

Šiaulių apskrities viršininkas 1941-06-28 atkūrė ir pradėjo savo veiklą.2

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai. Apskričių administracijos vadovais buvo paskirti apskričių viršininkai, kuriuos skirdavo ir atšaukdavo generalinis komisaras. Šiaulių apskrities viršininkas buvo pavaldus Šiaulių apygardos komisarui 3 ir pirmajam generaliniam tarėjui. Apskrities viršininkui buvo pavaldūs miestų, priklausančių apskritims, burmistrai, valsčių viršaičiai ir policijos nuovadų viršininkai.4

Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įteisinta administracinė savivalda.5 Vadovaujantis šiuo dekretu vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos institucijos ir įstaigos: generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos.

Tiksli data, kada 1944 m. Šiaulių apskrities viršininkas baigė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus piliečių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, žemės ūkio) paskirstymo ir išieškojimo, jaunimo mobilizacijos, gyventojų vežimo darbams į Vokietiją organizavimo, pramonės įmonių registravimo ir kitose srityse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šiaulių miesto valstybinis archyvas 1961-02-18 perdavė archyvui 119 Šiaulių apskrities viršininko fondo bylų, įrašytų į apyrašus Nr. 1 - 3: į apyrašą Nr. 1 įrašyti 89, į apyrašą Nr. 2 – 28, į apyrašą Nr. 3 – 2 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1964 - 2002 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-1099 yra 3 apyrašai, 125 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dalis apyraše Nr. 1 įrašytų bylų dokumentų kataloguota vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

Fondo apyrašo Nr. 1 bylose yra Šiaulių apskrities vykdomojo komiteto dokumentų: tarnautojų algų lapai, susirašinėjimo finansiniais klausimais dokumentai, pajamų – išlaidų apyskaitos ir kt.  

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų nurodymai, aplinkraščiai; piliečių kvotų protokolai; žinios apie prievolių vykdymą, susirgimus dėmėtąja šiltine Šiaulių apskrityje; tarnautojų, viršaičių, burmistrų ir jų padėjėjų, vyrų, gimusių 1919 - 1924 m., karo belaisvių, rusų tautybės karo pabėgėlių, repatriantų iš Suvalkų krašto, Pakruojo valsčiaus ūkininkų, laikančių karo belaisvius, sąrašai; susirašinėjimo administraciniais, organizaciniais, ūkio, kadrų, sveikatos apsaugos, prievolių vykdymo ir kt. klausimais dokumentai; piliečių skundai, prašymai tarnybai gauti, biudžetai, išlaidų apyskaitos, kreditorių ir debitorių knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. R-1099 apyraše Nr. 1 įrašyti 95 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti policijos nuovadų tarnautojų algų lapai, įgaliojimai; susirašinėjimo finansų, ūkio, kadrų ir pastočių prievolės vykdymo klausimais dokumentai; kasos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o pastočių prievolės vykdymo dokumentai – pagal valsčius.

Iš viso fondo Nr. R-1099 apyraše Nr. 2 įrašyti 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo užsienio pasų išdavimo ir užsienio piliečių registravimo, apgyvendinimo ir kt. klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-1099 apyraše Nr. 3 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

2 LCVA, F. R-1099, ap. 1, b. 1, l. 7.

3 LCVA, F. R-1549, ap.1, b.15, l.56.

4 Lietuvos istorijos chrestomatija, K., „Šviesa“, 1993, p. 250.

5 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 13:54