O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1106 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. R-1106

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Zarasų apskrities viršininkas (Der Kreischef Zarasai) (1941-07-08 - 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė lietuviškąją apskričių, valsčių ir miestų administraciją: panaikino 1940-11-12 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo, grąžino galioti 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą su jo papildymais ir pakeitimais.1

Zarasų apskrities viršininkas buvo patvirtintas 1941-07-08.2

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai. Apskričių administracijos vadovais buvo paskirti apskričių viršininkai, kuriuos skirdavo ir atšaukdavo generalinis komisaras. Zarasų apskrities viršininkas buvo pavaldus Panevėžio apygardos komisarui 3 ir pirmajam generaliniam tarėjui. Apskrities viršininkui buvo pavaldūs miestų, priklausančių apskritims, burmistrai, valsčių viršaičiai ir policijos nuovadų viršininkai.4

Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įteisinta administracinė savivalda.5 Vadovaujantis šiuo dekretu vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos institucijos ir įstaigos: generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos.

Tiksli data, kada 1944 m. Zarasų apskrities viršininkas baigė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus piliečių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, žemės ūkio) paskirstymo ir išieškojimo, jaunimo mobilizacijos, gyventojų vežimo darbams į Vokietiją organizavimo, pramonės įmonių registravimo ir kitose srityse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR Zarasų rajono valstybinis archyvas 1952-10-08 perdavė archyvui 294 Zarasų apskrities viršininko fondo bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2: į apyrašą Nr. 1 įrašyti 267, į apyrašą Nr. 2 – 27 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1959 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai, o 1967 - 1986 m. - 21 apskaitos vienetas, kuris įrašytas į apyrašą Nr. 1.

2001-09-19 fonde rastos 2 jam nepriklausančios bylos buvo iškeltos į fondus Nr. 844 ir Nr. 1097.

Iš viso fonde Nr. R-1106 yra 2 apyrašai, 318 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dalis apyraše Nr. 1 įrašytų bylų dokumentų kataloguota vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų nurodymai, potvarkiai, įsakymai ir aplinkraščiai; apskrities viršininko įsakymai, policijos nuovadų viršininkų pranešimai ir raportai apie padėtį apskrityje; susirašinėjimo organizaciniais, finansiniais, prievolių atlikimo, kainų, kultūros paminklų apsaugos, karo belaisvių, rusų pabėgėlių, administracinių baudų, sveikatos apsaugos, gyventojų aprūpinimo maisto produktais, žydų tautybės piliečių turto likvidavimo, gyventojų surašymo ir kt. klausimais dokumentai; žinios apie apskrities gyventojų skaičių; turto perdavimo aktai; tarnautojų, darbo prievolininkų, ūkininkų, nuomininkų, samdinių, bedarbių, karo belaisvių, rusų pabėgėlių, apskrities ribose gyvenančių svetimšalių, surašinėtojų, žuvusių lietuvių partizanų, vokiečių karių bei raudonarmiečių sąrašai; išduoti leidimai ginklams laikyti, važiuoti į įvairias Lietuvos vietas bei vaikščioti draudžiamu laiku; apskrities viršininko įstaigos tarnautojų ir policininkų algų lapai, sąskaitos, sąmatos, išlaidų apyskaitos, skelbimai, propagandiniai plakatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso fondo Nr. R-1106 apyraše Nr. 1 įrašyti 286 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų aplinkraščiai, apskrities viršininko bei Zarasų miesto ir apskrities policijos vado įsakymai; partizanų, apsaugos būrių narių, pagalbinės policijos policininkų sąrašai ir pažymėjimai; policijos nuovadų viršininkų raportai; susirašinėjimo organizaciniais, dviračių ir radijo aparatų konfiskavimo klausimais dokumentai; išduoti leidimai ginklams laikyti ir važiuoti tarnybos reikalais; apskrities viršininko įstaigos tarnautojų asmens bylos, algų lapai, apskrities arešto namų tarnautojų ir policininkų algų lapai, žemės savininkų, nuomininkų, vyrų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-1106 apyraše Nr. 2 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų išblukusiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA), F.R-1440, ap.1, b.4, l. 184.

2 LCVA, F. R-1106, ap. 2, b. 17, l. 7.

3 LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 15, l. 56.

4 Lietuvos istorijos chrestomatija, K., „Šviesa“, 1993, l. 250.

5 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 13:52