O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-110 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ APSKRITIES VYKDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-110

2006-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kėdainių apskrities vykdomasis komitetas (1940–1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-13 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų pirmininkų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Kėdainių apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas.1

Kėdainių apskrities vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kėdainių apskrities vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai apskrityje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kėdainių rajono valstybinis archyvas 1959-11-26 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 19 Kėdainių apskrities vykdomojo komiteto fondo bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Fondas 1961-01-04 pertvarkytas. Dokumentų pertvarkymo akto nėra. Sudarytos 33 bylos, įrašytos į naują apyrašą Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965-07-24 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2001-07-09 fondui nepriklausanti 1 byla iškelta į fondą Nr. R-1372.

Iš viso fonde Nr. R-110 yra 1 apyrašas, 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra 1938–1940 m. Kėdainių miesto savivaldybės, Kėdainių apskrities valdybos ir 1940–1941 m. Kėdainių miesto vykdomojo komiteto pavienių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti LTSR Liaudies Komisarų Tarybos ir liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, apskrities vykdomojo komiteto pirmininko įsakymai, nutarimai; apskrities vykdomojo komiteto, Kėdainių miesto namų nacionalizavimo komisijos, administracinėms bausmėms skirti komisijos, liaudies tarėjų posėdžių protokolai; namų nacionalizavimo aktai; susirašinėjimo veiklos, socialinio aprūpinimo, švietimo, viešųjų darbų klausimais dokumentai; nacionalizuotų įmonių savininkų ir darbininkų, amatininkų, kandidatų į liaudies tarėjus, mažaraščių ir beraščių, valsčių ir apylinkių vykdomųjų komitetų tarnautojų sąrašai; tarnautojų anketos, tarnybos lapai, autobiografijos, atlyginimų išmokėjimo lapai; gyventojų skundai bei pareiškimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. R-110 apyraše Nr. 1 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 69.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:12