O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-116 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ APSKRITIES VYKDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-116

2006-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Biržų apskrities vykdomasis komitetas (1940–1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-13 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų pirmininkų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Biržų apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas.1

Biržų apskrities vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Biržų apskrities vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai apskrityje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Biržų apskrities vykdomojo komiteto dokumentai archyvui perduoti 1959 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Dokumentai 1962-01-31 sutvarkyti. Į sudarytą apyrašą Nr. 1 buvo įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. ir 1979 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Panevėžio valstybinis archyvas 1992-03-18 perdavė archyvui 6 Biržų apskrities vykdomojo komiteto neaprašytas bylas. Dokumentai 1992-04-23 sutvarkyti ir papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

1993 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Archyve 1993 m. rasti 1945–1958 m. Biržų apskrities valsčių vykdomųjų komitetų dokumentai. Sudaryta ir papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Archyve 2001 m. rastos našlaičių, 1940 m. atsiųstų į Biržų apskritį auklėjimui ir globojimui, asmens bylos ir Biržų apskrities vykdomojo komiteto bendrojo skyriaus 1940 m. bylų apyrašas. Dokumentai 2001-09-14 sutvarkyti ir į apyrašą Nr. 1 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

2006-06-20 Panevėžio apskrities archyvui buvo perduoti Biržų apskrities valsčių vykdomųjų komitetų 1945–1958 m. dokumentai – 11 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-116 yra 1 apyrašas, 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra 1938–1940 m. Biržų apskrities savivaldybės dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti LTSR Liaudies Komisarų Tarybos, liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, apskrities vykdomojo komiteto pirmininko įsakymai, nutarimai; valsčių savivaldybių dokumentų ir turto perėmimo, viešųjų darbų patikrinimo bei priėmimo aktai; žinios apie nacionalizuojamą turtą, persikėlusius iš Vokietijos gyventojus, naujakurius; nukentėjusių nuo audrų ūkininkų šelpimo dokumentai; susirašinėjimo organizaciniais, ūkio, kadrų, finansų, sveikatos apsaugos, turto nacionalizavimo, viešųjų darbų klausimais dokumentai; nacionalizuojamų ūkių darbininkų, įstaigų tarnautojų, kandidatų žemei gauti sąrašai; našlaičių, Vilniaus miesto savivaldybės atsiųstų į Biržų apskritį auklėjimui ir globojimui, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal institucijos struktūrą ir chronologiją. Našlaičių asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 69.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:11