O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo r-1185 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO APYGARDOS KOMISARO FONDĄ NR. R-1185

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno apygardos komisaras (Der Gebietskommissar Kauen-Land) (1941-07-28–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vokietijos okupuotose Rytų kraštuose 1941 m. liepos mėn. įvedus vokiečių civilinį valdymą, Lietuvos teritorija, pavadinta Lietuvos generaline sritimi, buvo suskirstyta į 4 kaimiškąsias apygardas (Landgebiet, toliau – apygarda) ir 2 miestų apygardas. Apygardoms vadovavo apygardų komisarai.

Kauno apygardos komisarą 1941-07-28 paskyrė generalinis komisaras Lietuvos generalinei sričiai (taip pat vadintas generaliniu komisaru Kaune). 1

Kauno apygardos komisaras buvo pavaldus generaliniam komisarui Kaune.

Kauno apygardai priklausė Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio, Lazdijų apskritys, nuo 1942-04-01 - ir Alytaus apskritis. 2

1944-08-01 Raudonoji armija užėmė Kauną. Tiksli data, kada Kauno apygardos komisaras baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno apygardos komisaras buvo žemiausia vokiečių civilinės vykdomosios ir įsakymų leidžiamosios valdžios grandis; komisaras taip pat turėjo teisę laisvės atėmimu ar piniginėmis baudomis bausti asmenis, nepriklausiusius kariuomenės, policijos ir SS jurisdikcijai.

Pagrindiniai komisaro uždaviniai buvo įgyvendinti aukštesniųjų vokiečių valdžios institucijų nurodymus ir kontroliuoti vietinės administracijos darbą. Komisaras ir jo įstaiga organizavo administruojamos teritorijos ūkio ir gyventojų išteklių pajungimą reicho karo reikmėms: vokiečių įstaigų ir kariuomenės aprūpinimą maistu, karo pramonės aprūpinimą darbo jėga ir žaliavomis. Komisaro kompetencijai priklausė ūkio ir transporto sistemos veikimo užtikrinimas, gyventojų aprūpinimas ir kontrolė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1964 m. buvo rasti nesutvarkyti fondui priklausantys dokumentai – 0,5 kg pabirų. 1965-11-17 dokumentai buvo įrašyti į apskaitos dokumentus.

1966 m. dokumentai sutvarkyti, iš jų sudarytos 2 bylos. Iš Kauno miesto gebitskomisaro fondo Nr. R-616 į fondą Nr. R-1185 perkelti 2 apskaitos vienetai. 1966-06-14 sudarytas fondo Nr. R-1185 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai.

2004 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Kauno apygardos komisaro fondu.

Iš viso fonde Nr. R-1185 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti spaudoje skelbti lietuvių bei vokiečių civilnės administracijos, SS ir policijos bei karinių įstaigų tvarkomieji dokumentai ir atsišaukimai, žinios apie apskrityse esančių naminių gyvulių, paukščių, žemės ūkio technikos kiekį ir apie pristatytus žemės ūkio produktus, susirašinėjimo dėl nacionalizuotų pastatų grąžinimo Kauno apskrities valdybai ir dėl patalpų skyrimo Kauno apskrities švietimo skyriui dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė

 

1 Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen, 1941 m., Nr. 1, l. 2, 3; Nr. 2, l. 18.

2 A. Bubnys. Vokiečių okupuota lietuva (1941–1944), 1998, psl. 140, Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen, 1942 m., Nr. 10;

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 10:33