O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo r-1363 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

AŠMENOS APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. R-1363

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ašmenos apskrities viršininkas (Der Kreischef in Ašmena) (1942-04-01 – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įteisinta administracinė savivalda.1 Vadovaujantis šiuo dekretu vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos institucijos ir įstaigos - generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos.

Vokiečių valdžia 1942 m. prie Lietuvos teritorijos prijungė dalį lietuviškų teritorijų, kurias 1941 m. Sovietų Sąjunga buvo priskyrusi Baltarusijos TSR. Iš atgautų sričių buvo sudarytos Ašmenos ir Svyrių apskritys. Ašmenos apskrities viršininkas buvo paskirtas 1942-04-01.2

Ašmenos apskrities viršininkas buvo pavaldus Vilniaus apygardos komisarui 3 ir pirmajam generaliniam tarėjui. Apskrities viršininkui buvo pavaldūs miestų, priklausančių apskritims, burmistrai, valsčių viršaičiai ir policijos nuovadų viršininkai.

Tiksli data, kada 1944 m. Ašmenos apskrities viršininkas baigė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus piliečių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, žemės ūkio) paskirstymo ir išieškojimo, jaunimo mobilizacijos, gyventojų vežimo darbams į Vokietiją organizavimo, pramonės įmonių registravimo ir kitose srityse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Duomenų apie Ašmenos apskrities viršininko dokumentų perdavimą archyvui apskaitos dokumentuose nerasta.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966-12-06 sudarytas apyrašas Nr. 1 į kurį įrašytos 3 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-1363 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų aplinkraščiai; apskrities pareigūnų pranešimai apie padėtį apskrityje; nacionalizuoto žydų turto aktai; susirašinėjimo su Svyrių apskrities viršininku dėl Astravosvalsčiaus prijungimo prie kitų valsčių dokumentai; apskrities administracijos personalo, policijos tarnautojų, medicinos personalo sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-1363 apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

2 Ten pat, p. 297.

3 A. Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998, p. 140.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 13:36