O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo r-1372 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ APSKRITIES SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. R-1372

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kėdainių apskrities savivaldybė (Kreisverwaltung Kedahnen) (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu panaikino Lietuvos TSRAukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo.1Šiuo nutarimu buvo atkurtos vietos savivaldos įstaigos, veikusios iki sovietų okupacijos. Savivaldybių veikla turėjo būti organizuota pagal 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą. Apskrities savivaldybę sudarė apskrities taryba, apskrities valdyba, apskrities kontrolės komisija. Apskrities taryba rinko apskrities valdybą, kuri buvo vykdomoji apskrities savivaldybės institucija.

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai.

Vadovaujantis Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įvesta administracinė savivalda,2 kuri nustatė, kad vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos įstaigos (generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos).

Rytų krašto Reicho komisaro 1942-05-15 potvarkiu „Dėl komunalinės savivaldos įvedimo“ apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės buvo pripažintos „viešosiomis teritorinėmis bendruomenėmis, kurios valdosi savo pačių atsakomybe“.3

Generalinio komisaro Kaune 1943-06-01 potvarkiu buvo įteisintas Lietuvos Respublikoje veikęs 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymas su jo papildymais ir pakeitimais, kiek įstatymo nuostatos neprieštaravo Vokietijos interesams ir teisės aktams.4

Tiksli data, kada Kėdainių apskrities savivaldybė 1941 m. atsikūrė ir kada 1944 m. baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities savivaldybė vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus apskrities gyventojų, repatriantų, karo pabėgėlių ir belaisvių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, susisiekimo, žemės ūkio, kuro išteklių ruošimo) paskirstymo ir išieškojimo, maisto bei pramoninių prekių paskirstymo, gyventojų verbavimo darbams į Vokietiją, priešgaisrinės apsaugos organizavimo, piliečiams asmens dokumentų išdavimo ir kitose srityse.

Apskrities savivaldybė rūpinosi švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir labdaros bei kt. klausimais apskrityje, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kėdainių rajono valstybinis archyvas 1959-11-26 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 197 Kėdainių apskrities ir miesto savivaldybių bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Fondas 1961-01-09 pertvarkytas - sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 106 apskaitos vienetai. Dokumentų pertvarkymo akto nėra.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr. 1 papildomai – 1966 m. įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Tikslinant Kėdainių apskrities vykdomojo komiteto fondo Nr. R-110 ir Kėdainių apskrities valsčių savivaldybių fondo Nr. 1241 bylų fondinę priklausomybę, 2001-07-09 rastos nepriklausančios fondams 2 Kėdainių apskrities savivaldybės bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-1372 yra 1 apyrašas, 135 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Dalis dokumentų kataloguota vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

Fonde yra Kėdainių apskrities tarybos 1939–1940 m. posėdžių protokolų ir Kėdainių apskrities vykdomojo komiteto 1941 m. nutarimų ir posėdžio protokolas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų nurodymai, aplinkraščiai; apskrities valdybos, Kėdainių miesto savitarpinės pagalbos komiteto, kraštotyros draugijos posėdžių protokolai; viršaičių pranešimai apie pramonės įmones, gyventojų skaičių ir prievolių atlikimą; valsčių savivaldybių veiklos, trobesių ir inventoriaus patikrinimo aktai; viršaičių, nuovadų viršininkų, gyventojų, turinčių mieste žemės, apskrities senovės paminklų, piliečių, užverbuotų darbams į Vokietiją, apskrities ligoninės, ūkio ir maitinimo skyriaus, įmonių darbuotojų, beturčių, gavusių pašalpas, verslininkų, amatininkų, daugiavaikių motinų ir valsčių gyventojų sąrašai; žinios apie apgyvendintų rusų pabėgėlių skaičių ir jų registracijos kortelės; susirašinėjimo veiklos, kadrų, gyventojų verbavimo darbams į Vokietiją klausimais dokumentai; biudžetai, tarnautojų ir darbininkų algų išmokėjimo lapai; piliečių prašymai tarnybai gauti, išduoti leidimus; gyventojų pasų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Apskrityje apgyvendintų rusų pabėgėlių registracijos kortelės įrašytos pagal valsčius.

Iš viso fondo Nr. R-1372 apyraše Nr. 1 įrašyti 135 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

2 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

3 Ten pat, p. 293.

4 LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 13:35