O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1436 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALYTAUS APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. R-1436

2005-10- Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Alytaus apskrities viršininkas (Der Kreischef. Kreis Alytus) (1941-06-23 – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941-06-23 Alytaus gimnazijos mokytojo M. Babiliaus iniciatyva buvo sušauktas vietos lietuvių susirinkimas išrinkti komitetą viešajai tvarkai palaikyti. Lietuvių komitetas laikinai paskyrė Alytaus apskrities viršininką, kurį vėliau patvirtino generalinis komisaras.1

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė lietuviškąją apskričių, valsčių ir miestų administraciją: panaikino 1940-11-12 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo, grąžino galioti 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą su jo papildymais ir pakeitimais.2

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai. Apskričių administracijos vadovais buvo paskirti apskričių viršininkai, kuriuos skirdavo ir atšaukdavo generalinis komisaras. Alytaus apskrities viršininkas buvo pavaldus Vilniaus apygardos komisarui 3 ir pirmajam generaliniam tarėjui. Apskrities viršininkui buvo pavaldūs miestų, priklausančių apskritims, burmistrai, valsčių viršaičiai ir policijos nuovadų viršininkai.4

Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įteisinta administracinė savivalda.5 Vadovaujantis šiuo dekretu vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos institucijos ir įstaigos: generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos.

Tiksli data, kada 1944 m. Alytaus apskrities viršininkas baigė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus piliečių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, žemės ūkio) paskirstymo ir išieškojimo, jaunimo mobilizacijos, gyventojų vežimo darbams į Vokietiją organizavimo, pramonės įmonių registravimo ir kitose srityse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Alytaus rajono valstybinis archyvas 1957-05-11 perdavė archyvui 46 Alytaus apskrities viršininko bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Fondas 1965 m. pertvarkytas: patikslintos apyraše įrašytų bylų antraštės, sutvarkyta 1964 m. rasta 151 byla, bylos peršifruotos, sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė, ir sudarytas naujas apyrašas Nr. 1. Iš viso į apyrašą Nr. 1 1965-02-11 buvo įrašyti 195 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966m. ir 1980 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-1436 yra 1 apyrašas, 203 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dalis dokumentų kataloguota vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

Fonde yra Alytaus apskrities viršininko 1936-1940 m. susirašinėjimo mokesčių išieškojimo klausimais dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų įsakymai, nurodymai ir aplinkraščiai; policijos nuovadų viršininkų ir valsčių viršaičių raportai bei pranešimai apie padėtį ir įvykius apskrityje; piliečių tardymų protokolai; apskrities viršininko nutarimai dėl administracinių baudų skyrimo; įstaigų tarnautojų, valsčių viršaičių bei seniūnų, darbininkų, ūkininkų, karo pabėgėlių, belaisvių, išvežtų į Reicho karo tarnybą piliečių, rusų tautybės šeimų, gyvenančių apskrityje, neatlikusių darbo prievolės piliečių, apskrityje žuvusių lietuvių, vokiečių ir rusų karių, automašinų, arklių, malūnų savininkų sąrašai; piliečių prašymai tarnybai gauti, atleisti nuo darbo prievolės; išduoti leidimai ginklams laikyti ir važiuoti traukiniu; susirašinėjimo valsčių savivaldybių veiklos, gyventojų verbavimo Reicho darbams, vidaus pasų išdavimo, karo belaisvių registravimo, organizaciniais, finansų, ūkio, sveikatos apsaugos, kadrų klausimais dokumentai; pajamų ir išlaidų apyskaitos, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. R-1436 apyraše Nr. 1 įrašyti 203 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

11 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA), F. R-1436, ap. 1, b. 9, l. 2.

2 LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

3 LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 15, l. 56.

4 Lietuvos istorijos chrestomatija, K., „Šviesa“, 1993, p. 250.

5 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 13:24