O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1476 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. R-1476

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės apskrities viršininkas (Der Kreischef in Tauroggen) (1941 - 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė lietuviškąją apskričių, valsčių ir miestų administraciją: panaikino 1940-11-12 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo, grąžino galioti 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą su jo papildymais ir pakeitimais.1

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai. Apskričių administracijos vadovais buvo paskirti apskričių viršininkai, kuriuos skirdavo ir atšaukdavo generalinis komisaras. Tauragės apskrities viršininkas buvo pavaldus Šiaulių apygardos komisarui 2 ir pirmajam generaliniam tarėjui. Apskrities viršininkui buvo pavaldūs miestų, priklausančių apskritims, burmistrai, valsčių viršaičiai ir policijos nuovadų viršininkai.3

Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įteisinta administracinė savivalda.4 Vadovaujantis šiuo dekretu vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos institucijos ir įstaigos - generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos.

Tikslios datos, kada 1941 m. Tauragės apskrities viršininkas atkūrė ir pradėjo savo veiklą ir kada ją 1944 m. baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus piliečių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, žemės ūkio) paskirstymo ir išieškojimo, jaunimo mobilizacijos, gyventojų vežimo darbams į Vokietiją organizavimo, pramonės įmonių registravimo ir kitose srityse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR Kauno miesto valstybinis archyvas 1958-03-20 perdavė archyvui 150 Tauragės apskrities viršininko bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Atliekant fondo bylų skaičiaus ir būklės patikrinimą buvo rasti neįrašyti 2 apskaitos vienetai, kurie 1961-10-02 įrašyti į apyrašą Nr. 1.

Tikslinant Lietuvos statistikos vadybos fondo bylų fondinę priklausomybę 1995-11-06 rasta 1 Tauragės apskrities viršininko fondui priklausanti byla, kuri įrašyta į fondo apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-1476 yra 1 apyrašas, 153 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dalis dokumentų kataloguota vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų nurodymai, aplinkraščiai; 1942-05-27 visuotinio Lietuvos generalinės srities gyventojų surašymo nuostatai; apskrities ir valsčių valdybų posėdžių protokolai; nusikaltimų bei atsitikimų protokolai; kvotos ir administracinių baudų bylos; nuosavybės grąžinimo, valdiškų siuntų, pašto ženklų aktai; žinios apie draugijų ir kooperatyvų valdybas; seniūnijų, apylinkių, gyventojų, darbininkų, repatrijavusių iš Suvalkų krašto rusų ir sovietinių karo belaisvių sąrašai; susirašinėjimo žydų tautybės piliečių turto nusavinimo, maisto kortelių, amatininkams reikalingos medžiagos, pažymėjimų apsigyventi išdavimo, prievolių vykdymo, konfiskuoto turto, administracinių baudų skyrimo, miško kirtimo ir vežimo, gyventojų surašymo, mobilizacijos į Vermachto kariuomenę, gyventojų verbavimo į Reicho darbo tarnybą, kadrų ir kt. klausimais dokumentai; kreditų sąskaitos; išduoti leidimai ir pažymėjimai kelionėms, miško medžiagos gavimui, valgyklų, parduotuvių atidarymui ir kt..

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Administracinių baudų bylos įrašytos pagal nubaustų piliečių pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-1476 apyraše Nr. 1 įrašyti 153 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA), F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

2 LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 15, l. 56.

3 Lietuvos istorijos chrestomatija, K., „Šviesa“, 1993, l. 250.

4 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:43