O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1513 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ROKIŠKIO APSKRITIES KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. R-1513

2009-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Rokiškio apskrities komendantūra (1941 m. liepos mėn.–1941 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rokiškio apskrities komendantūros veiklos pradžios 1941 m. tiksli data nenustatyta. 1941 m. liepos mėn. komendantūra jau veikė.

Komendantūra buvo pavaldi Krašto apsaugos ministerijai (iki 1941-08-05) ir vokiečių karinės administracijos įstaigoms.

1941 m. rugpjūčio mėn. dokumentuose komendantūra taip pat vadinama Rokiškio apskrities pagalbinės policijos komendantūra.

Krašto apsaugos ministro 1941-08-05 įsakyme Nr. 2 nurodyta, kad nuo 1941-08-05 „visos apskričių ir miestų komendantūros, komendantūrų daliniai ir apsaugos štabai ... kaip Krašto ministerijos organai, toliau nebeveikia ir pereina Vidaus reikalų ministerijos valdžion.“ Remiantis šiuo įsakymu buvusių komendantūrų personalas ir turtas perėjo apskričių viršininkų žinion.

Tiksli Rokiškio apskrities komendantūros veiklos pabaigos data nenustatyta. 1941 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje komendantūra dar veikė. 1

 

Sudarytojo funkcijos

 

Rokiškio apskrities komendantūra organizavo vadovavimą partizanų, pagalbinės policijos būriams, raudonarmiečių, sovietų aktyvistų sulaikymą, svarbių objektų apsaugą, rūpinosi partizanų apginklavimu, tvarkos apskrityje palaikymu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR valstybės saugumo ministerijos Rokiškio rajono skyriaus pareigūnai 1950-08-27 konfiskavo dokumentus iš Rokiškio rajono Radutės kaimo gyventojo Juozo Žuko.

Dokumentų perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta.

1958-07-09 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus įrašytas fondo Nr. R-1513 apyrašas Nr. 1, 1 apskaitos vienetas.

Valstybės saugumo komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Rokiškio rajono skyrius 1974-04-08 perdavė archyvui 5 dokumentų lapus. Fondo Nr. R-1513 apyrašo Nr. 1 byla Nr. 1 buvo papildyta 4 lapais.

1979 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-1513 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentai 1941 metų, lietuvių kalba.

 

Buhalterijos dokumentų bylos apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti atlyginimų, premijų, maistpinigių, pašalpų komendantūros tarnautojams, partizanams, apsaugos kuopos, pagalbinės policijos būrių kariams, kariškių šeimų nariams skyrimo ir išmokėjimo dokumentai, sąskaitos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentai 1941 metų, lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1513, ap. 1, b. 1, l. 11, 13, 14.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:39