O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1534 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. R-1534

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno apskrities viršininkas (Der Kreischef in Kauen) (1941 - 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė lietuviškąją apskričių, valsčių ir miestų administraciją: panaikino 1940-11-12 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo, grąžino galioti 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą su jo papildymais ir pakeitimais.1

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai. Apskričių administracijos vadovais buvo paskirti apskričių viršininkai, kuriuos skirdavo ir atšaukdavo generalinis komisaras. Kauno apskrities viršininkas buvo pavaldus Kauno apygardos komisarui 2 ir pirmajam generaliniam tarėjui. Apskrities viršininkui buvo pavaldūs miestų, priklausančių apskritims, burmistrai, valsčių viršaičiai ir policijos nuovadų viršininkai.3

Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įteisinta administracinė savivalda.4 Vadovaujantis šiuo dekretu vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos institucijos ir įstaigos: generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos.

Tikslios datos, kada 1941 m. Kauno apskrities viršininkas atkūrė ir pradėjo savo veiklą ir kada ją 1944 m. baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus piliečių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, žemės ūkio) paskirstymo ir išieškojimo, jaunimo mobilizacijos, gyventojų vežimo darbams į Vokietiją organizavimo, pramonės įmonių registravimo ir kitose srityse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR Kauno miesto valstybinis archyvas 1957-09-30 perdavė archyvui 248 Kauno apskrities viršininko bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Lietuvos Respublikos Kauno apskrities viršininko fonde Nr.402 1966 m. rastos 4 nepriklausančios šiam fondui bylos. Bylos sutvarkytos ir 1966-03-18 įrašytos į fondo Nr. R-1534 apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1973-06-27 perdavė archyvui 2 Kauno apskrities viršininko bylas, kurios buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-1534 yra 1 apyrašas, 254 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkiai ir aplinkraščiai; apskrities viršininko nutarimai, įsakymai kadrų klausimais; Kauno miesto ir apskrities policijos vadų įsakymai; piliečių, išsiųstų į priverstinio darbo stovyklas arba ištremtų iš Kauno miesto, asmens bylos; protokolai ir kvotos apie piliečių nusižengimus; susirašinėjimo administraciniais, organizaciniais, kadrų, ūkio, žydų tautybės piliečių turto varžytinių bei likvidavimo klausimais dokumentai; Kauno miesto ir apskrities prekybos įmonių bei prekybininkų, žydų tautybės piliečių, tarnautojų bei apskrities policijos tarnautojų sąrašai; žinios apie žydų turtą ir šio turto įkainavimo aktai; algų apskaičiavimo knygos, išlaidų sąmatos, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, piliečių prašymai pašalpai gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrinius padalinius ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Piliečių, išsiųstų į priverstinio darbo stovyklas arba ištremtų iš Kauno miesto, asmens bylos įrašytos pagal pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-1534 apyraše Nr. 1 įrašyti 254 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA), F.R-1440, ap.1, b. 4, l. 184.

2 LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 15, l. 56.

3 Lietuvos istorijos chrestomatija, K., „Šviesa“, 1993, l. 250.

4 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:37