O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1548 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APYGARDOS KOMISARINIO TARĖJO FONDĄ NR. R-1548

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apygardos komisarinis tarėjas (Kommissarischer Gebietsrat Wilna-Land) (1941-09-24–[1944 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų generalinio tarėjo pavedimu Vilniaus apygardos komisarinis tarėjas 1941-09-24 pradėjo laikinai eiti pareigas. Buvusi Vilniaus srities viršininko įstaiga nuo 1941-09-24 pavadinta Vilniaus apygardos komisarinio tarėjo įstaiga.

Vilniaus apygardos komisarinis tarėjas paskirtas generalinio komisaro Kaune 1941-10-17 raštu.1 Tarėjo veiklą prižiūrėjo pirmasis generalinis tarėjas ir generalinis tarėjas vidaus reikalams, Generalinio komisaro Kaune įstaigos Administracijos skyrius, Vilniaus apygardos komisaras.2

Vadovaujantis Vilniaus apygardos komisaro 1942-01-09 raštu 219/42, Vilniaus apygardos komisarinis tarėjas nuo 1942-02-11 kartu ėjo ir Vilniaus apskrities viršininko pareigas.3

Tiksli Vilniaus apygardos komisarinio tarėjo veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus apygardos komisarinis tarėjas buvo Vilniaus apygardos komisaro patarėjas, tarpinė valdymo sistemos grandis tarp vadovaujančių lietuvių administracijos institucijų, Vilniaus apygardos komisaro ir apskričių viršininkų bei kitų žemesniųjų lietuvių administracijos įstaigų.4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta fondo gavimo data – 1959-09-10.

1959-10-10 buvo sudarytas Lietuvos generalinės srities Vilniaus apygardos generalinio tarėjo fondo Nr. R-1548 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus fondui priklausančius dokumentus – 1 kg pabirų, sudarytas ir 1966-04-11 į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1979 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

1981 m. fondo bylos mikrofilmuotos.

Iš viso fonde Nr. R-1548 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Vilniaus apygardos komisarinio tarėjo veiklos bylų yra Vilniaus apskrities viršininko fonde Nr. R-685.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės valdžios ir vadovaujančių lietuvių administracijos įstaigų tvarkomieji dokumentai, skelbimai, Trakų apskrities maisto produktų pardavimo prievolės paskirstymo komiteto posėdžių protokolai, apskričių viršininkų pranešimai apie padėtį apskrityse,

susirašinėjimo gyventojų ir įstaigų aprūpinimo, prievolių paskirstymo ir vykdymo, nacionalizuotų namų valdymo, žydų turto registravimo ir paskirstymo, burmistrų, valsčių viršaičių ir kitų pareigūnų skyrimo, priešgaisrinės apsaugos organizavimo, vokiečių karių kapų priežiūros, sveikatos apsaugos, kovos su užkrečiamomis ligomis ir kitais klausimais dokumentai,

žinios apie apskrityse esančias sinagogas ir žydų nuosavybėje buvusias kultūros vertybes, savivaldybių etatų, seniūnijų ir seniūnų, žydų gydytojų turto sąrašai, asmenų prašymai priimti į darbą, autobiografijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-685, ap. 5, b. 1, l. 101, 180.

2 LCVA. F. R-616, ap. 1, b. 56, l. 1, 5; A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998, l. 163.

3 LCVA. F. R-685, ap. 5, b. 9, l. 7; b. 28, l. 35; ap. 4, b. 61, l. 2, 4; b. 68, l. 2, 7.

4 LCVA. F. R-615, ap. 1, b. 81, l.1, 2; F. 1548, ap. 1, b. 2, l. 650.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:33