O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1617 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APSKRITIES SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. R-1617

2005-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių apskrities savivaldybė (Kreisverwaltung Schaulen) (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu panaikino Lietuvos TSRAukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo.1Šiuo nutarimu buvo atkurtos vietos savivaldos įstaigos, veikusios iki sovietų okupacijos.Savivaldybių veikla turėjo būti organizuota pagal 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą. Apskrities savivaldybę sudarė apskrities taryba, apskrities valdyba, apskrities kontrolės komisija. Apskrities taryba rinko apskrities valdybą, kuri buvo vykdomoji apskrities savivaldybės institucija.

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai.

Vadovaujantis Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įvesta administracinė savivalda,2 kuri nustatė, kad vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos įstaigos (generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos).

Rytų krašto Reicho komisaro 1942-05-15 potvarkiu „Dėl komunalinės savivaldos įvedimo“ apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės buvo pripažintos „viešosiomis teritorinėmis bendruomenėmis, kurios valdosi savo pačių atsakomybe“.3

Generalinio komisaro Kaune 1943-06-01 potvarkiu buvo įteisintas Lietuvos Respublikoje veikęs 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymas su jo papildymais ir pakeitimais, kiek įstatymo nuostatos neprieštaravo Vokietijos interesams ir teisės aktams.4

Tiksli data, kada Šiaulių apskrities savivaldybė 1941 m. atsikūrė ir kada 1944 m. baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities savivaldybė vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus apskrities gyventojų, repatriantų, karo pabėgėlių ir belaisvių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, susisiekimo, žemės ūkio, kuro išteklių ruošimo) paskirstymo ir išieškojimo, maisto bei pramoninių prekių paskirstymo, gyventojų verbavimo darbams į Vokietiją, priešgaisrinės apsaugos organizavimo, piliečiams asmens dokumentų išdavimo ir kitose srityse.

Apskrities savivaldybė rūpinosi švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir labdaros bei kt. klausimais apskrityje, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šiaulių miesto valstybinis archyvas 1961-02-18 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 54 Šiaulių apskrities savivaldybės bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2: į apyrašą Nr. 1 įrašyti 43, į apyrašą Nr. 2 – 11 apskaitos vienetų.

Fondas 1962-03-03 pertvarkytas: sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyti 53 apskaitos vienetai, o apyrašas Nr. 2 – panaikintas.

Iš viso fonde Nr. R-1617 yra 1 apyrašas, 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Dalis dokumentų kataloguota vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų aplinkraščiai; susirašinėjimo veiklos, gyventojų surašymo, geležies laužo rinkimo, mokyklų remonto, miško medžiagos apdirbimo, kuro, prievolių atlikimo, ir kt. klausimais dokumentai; apskrities vietovių pavadinimų, asmenų, gavusių kurą, karininkų, gimusių 1919 – 1924 m., piliečių, vykstančių darbams į Reichą, ūkininkų, turinčių paliktus arklius, automašinų, gyventojų, pas kuriuos apgyvendinti rusų belaisviai, sąrašai; statistinės žinios apie tarnautojus ir darbininkus, miškų urėdijų žinios apie išvežtą miško medžiagą; gyventojų prašymai kurui gauti; pajamų – išlaidų apyskaitos, registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. R-1617 apyraše Nr. 1 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

2 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

3 Ten pat, p. 293.

4 LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:24