O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1647 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALYTAUS APSKRITIES KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. R-1647

2009-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Alytaus apskrities komendantūra (1941-06-23–1941-08-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941-06-22 vokiečių kariuomenei įžengus į Alytų, 1941-06-23 pradėta organizuoti Alytaus apskrities komendantūra. Komendantūra buvo pavaldi Krašto apsaugos ministerijai (iki 1941-08-05) ir vokiečių karinės administracijos įstaigoms.

Vadovaujantis krašto apsaugos ministro 1941-08-05 įsakymu Nr. 2 komendantūra likviduota. Veiklą baigė 1941-08-16.1

 

Sudarytojo funkcijos

 

Alytaus apskrities komendantūra organizavo vadovavimą partizanų būriams, taip pat vadintiems šaulių būriais, raudonarmiečių bei sovietų aktyvistų sulaikymą, svarbių objektų apsaugą, rūpinosi partizanų apginklavimu, partizanų drausmės ir tvarkos apskrityje palaikymu, eismo tvarkymu, tarpininkavo vokiečių komendantūroms sprendžiant vietos įstaigų ir civilių gyventojų reikalus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1961-10-24 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 1 apskaitos vienetas.

1979 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-1647 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentai 1941 metų, lietuvių kalba.

Alytaus apskrities komendantūros 1941 m. veiklos byla yra Alytaus apskrities komendantūros fonde Nr. 745.

 

Buhalterijos dokumentų bylos apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti buhalterijos dokumentai: išlaidų apyskaitos, atlyginimų, dienpinigių išmokėjimo lapai, sąskaitos, mokėjimų kvitai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentai 1941 metų, lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 745, ap. 2, b. 84, l. 27, 188, 194; F. R-1647, ap. 1, b. 1, l. 1.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:12