O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS KARINIŲ REVOLIUCINIŲ KOMITETŲ FONDĄ NR. R-1

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Vilniaus karinis revoliucinis komitetas (Виленский военно-революционный комитет) (1919 m. sausio mėn.–1919 m. vasario mėn.)

2. Vilniaus gubernijos karinis revoliucinis komitetas (Виленский губернский военно-революционный комитет) (1920-07-17–1920 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Tiksli data, kada pradėjo veikti Vilniaus karinis revoliucinis komitetas, nenustatyta. 1919 m. sausio mėn. komitetas jau veikė.

Komitetas buvo pavaldus Laikinajai revoliucinei Lietuvos darbininkų ir vargingųjų valstiečių valdžiai.

Vilniaus karinis revoliucinis komitetas nutraukė veiklą 1919 m. vasario mėn., įsisteigus Lietuvos ir Baltarusijos TSR.

2. Vadovaujantis Vakarų fronto Karo-revoliucinės tarybos mandatu nuo 1920-07-17 pradėjo veikti Vilniaus gubernijos karinis revoliucinis komitetas. Komiteto veiklą kontroliavo Raudonosios armijos vadovybė.1

Dokumentuose taip pat buvo vartojamas Vilniaus karinio revoliucinio komiteto pavadinimas.

Vilniaus gubernijos karinis revoliucinis komitetas 1920 m. rugpjūčio mėn. buvo evakuotas į Minską ir rugsėjo mėn. likviduotas.2

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Vilniaus karinis revoliucinis komitetas buvo sovietų valdžios organas, kuriam buvo pavestas mokesčių rinkimas iš pasiturinčių asmenų. Komitetas nustatė mokesčių dydį, vykdė ypatingų mokesčių rinkimą kontribucijomis ir rekvizicijomis, kovojo su kontrrevoliucija, plėšimais ir spekuliacija.

2. Vilniaus gubernijos karinis revoliucinis komitetas buvo aukščiausias sovietų valdžios organas gubernijos teritorijoje.

Komitetas organizavo Raudonosios armijos aprūpinimą arkliais bei vežimais, maistu, ryšių linijų ir kelių saugojimą, kovą su banditizmu, kontrrevoliucija, spekuliacija, milicijos, miesto ūkio, gydymo, švietimo ir kultūros įstaigų veiklą, socialinę apsaugą, vadovavo apskričių revoliucinių komitetų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1949-04-04 iš Minsko srities valstybinio archyvo perėmė Vilniaus gubernijos revoliucinio komiteto 9 neaprašytas bylas.

1952 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos 3 bylos.

1956-01-11 LCVA iš Minsko srities valstybinio archyvo perėmė Vilniaus gubernijos karinio revoliucinio komiteto 11 bylų su apyrašu, kuriam LCVA duotas Nr. 2.

1957-08-10 LCVA iš Centrinio valstybinio istorijos archyvo Maskvoje perėmė Vilniaus revoliucinio komiteto Socialinės apsaugos skyriaus 5 bylas su apyrašu, kuriam LCVA duotas Nr. 3.

1966–1967 m. fondas Nr. R-1 buvo pertvarkytas: 1966-05-13 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 47 apskaitos vienetai, 1967-04-18 – apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Fondas pavadintas Vilniaus gubernijos karinio revoliucinio komiteto fondu.

1969 m., 1995 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Fondas 2000 m. pavadintas Vilniaus apskrities karinio revoliucinio komiteto fondu.

2010 m., nustačius kad tai jungtinis fondas, fondas pavadintas Vilniaus kariniai revoliuciniai komitetai.

Iš viso fonde Nr. R-1 yra 2 apyrašai, 70 apskaitos vienetų.

Fondo dokumentai sovietmečiu kataloguoti, mikrofilmuoti.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1920 m. Dokumentai rusų, lenkų, jidiš kalbomis.

Vilniaus gubernijos karinio revoliucinio komiteto dokumentų yra Vilniaus gubernijos karinio revoliucinio komiteto fonde Nr. R-219, Vilniaus gubernijos karinio komisariato fonde Nr. R-783.

 

Vilniaus karinio revoliucinio komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Rekvizicijos skyriaus veiklos dokumentai: prekių rekvizicijos ir perdavimo į revoliucinio komiteto sandėlius instrukcija, rekvizicijų orderiai, aktai, prašymai išduoti rašomąsias mašinėles, kanceliarijos reikmenis, maisto produktus ir kitas rekvizuotas prekes, grąžinti rekvizuotas prekes, Rekvizicijos skyriaus darbuotojų, rekvizuotų prekių sąrašai, pranešimai apie turimas rašomąsias mašinėles, seifus, susirašinėjimo prekių rekvizicijos, išdavimo, atleidimo nuo rekvizicijos, ūkio klausimais dokumentai,

Butų skyriaus veiklos dokumentai: Vilniaus karinio revoliucinio komiteto nutarimas dėl žinių apie gyvenamąsias patalpas ir gyventojus suteikimą, susirašinėjimo baldų rekvizicijos, patalpų suteikimo, remonto ir kitais klausimais dokumentai, pranešimai apie savininkų paliktus baldus, paliktų baldų aprašai, įstaigų ir asmenų prašymai suteikti patalpas, gyvenamąjį plotą, išduoti baldus, malkas, atleisti nuo buto, baldų rekvizicijos, atlyginti nuostolius ir kt., orderiai apžiūrėti butą, butų skyriaus darbuotojų pažymėjimai, prašymai priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrius ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 47 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vilniaus gubernijos karinio revoliucinio komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti komiteto Buhalterijos dokumentai: gubernijų ir apskričių finansų skyrių organizavimo ir veiklos nuostatai, atlyginimo išmokėjimo žiniaraščiai, finansų apyskaitos, išlaidų sąmatos, kiti finansų dokumentai,

Socialinio aprūpinimo skyriaus susirašinėjimo ūkio, aprūpinimo kanceliarinėmis prekėmis, maistu, paramos nukentėjusiesiems teikimo klausimais dokumentai, gyventojų prašymai suteikti pagalbą, skyriaus darbuotojų pažymėjimai, prašymai priimti į darbą, gautų dokumentų registracijos žurnalas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų, lenkų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-783, ap. 1, b. 27, l. 1, 2. F. R-219, ap. 1, b. 16, l. 1; b. 5, l. 91; b. 17, l. 2; b. 2, l. 17.

2 LCVA. F. R-219, ap. 1, b. 24, 25, 16.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:42