O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-217 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠAKIŲ APSKRITIES VYKDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-217

2006-01- Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šakių apskrities vykdomasis komitetas (1940–1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-13 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų pirmininkų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Šakių apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas.1

Šakių apskrities vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

Sudarytojo funkcijos

Šakių apskrities vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Vykdomasis komitetas vadovavo ūkinei, politinei ir kultūrinei veiklai apskrityje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Duomenų apie Šakių apskrities vykdomojo komiteto dokumentų perdavimą Lietuvos centriniam valstybės archyvui apskaitos dokumentuose nėra.

1965-12-27 sudarytas 21 apskaitos vienetas ir įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1979-10-31 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-217 yra 1 apyrašas, 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai; nacionalizuoto turto aprašymo ir įkainavimo aktai; žinios apie mažaraščius ir beraščius, kooperatyvus, parduotuves; susirašinėjimo sovietų armijos aprūpinimo, vokiečių ir lietuvių repatriacijos, buhalterių kursų organizavimo, kadrų ir kt. klausimais dokumentai; atvykusių iš Vokietijos piliečių, apskrities ūkininkų, turinčių daugiau kaip 20 ha žemės, sąrašai; 1941 m. biudžeto projektas, išlaidų apyskaitos, sąskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją. Apskrities ūkininkų, turinčių daugiau kaip 20 ha žemės, sąrašų bylos įrašytos pagal valsčius.

Iš viso fondo Nr. R-217 apyraše Nr. 1 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 69.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:02