O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-219 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS GUBERNIJOS KARINIO REVOLIUCINIO KOMITETOFONDĄ NR. R-219

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus gubernijos karinis revoliucinis komitetas (Виленский губернский военно-революционный комитет) (1920-07-17–1920 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Vakarų fronto Karo-revoliucinės tarybos mandatu nuo 1920-07-17 pradėjo veikti Vilniaus gubernijos karinis revoliucinis komitetas. Komiteto veiklą kontroliavo Raudonosios armijos vadovybė.1

Dokumentuose taip pat buvo vartojamas Vilniaus karinio revoliucinio komiteto pavadinimas.

Vilniaus gubernijos karinis revoliucinis komitetas 1920 m. rugpjūčio mėn. buvo evakuotas į Minską ir rugsėjo mėn. likviduotas.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus gubernijos karinis revoliucinis komitetas buvo aukščiausias tarybų valdžios organas gubernijos teritorijoje.

Komitetas organizavo Raudonosios armijos aprūpinimą arkliais bei vežimais, maistu, ryšių linijų ir kelių saugojimą, kovą su banditizmu, kontrrevoliucija, spekuliacija, milicijos, miesto ūkio, gydymo, švietimo ir kultūros įstaigų veiklą, socialinę apsaugą, vadovavo apskričių revoliucinių komitetų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1967-10-30 iš Centrinio valstybinio Tarybinės armijos archyvo perėmė Vilniaus revoliucinio komiteto 26 bylas su apyrašu.

1968-02-06 fondas buvo pavadintas Vilniaus apskrities karinio revoliucinio komiteto, 2000 m. – Vilniaus gubernijos karinio revoliucinio komiteto fondu.

Iš viso fonde Nr. R-219 yra 1 apyrašas, 26 apskaitos vienetai.

Fondo dokumentai sovietmečiu kataloguoti, mikrofilmuoti.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų, lenkų, jidiš kalbomis.

Vilniaus gubernijos karinio revoliucinio komiteto veiklos bylų yra Vilniaus gubernijos karinio komisariato fonde Nr. R-783.

Yra Švenčionių apskritiesrevoliucinio komitetų bylų, priklausančių fondui Nr. R-317, Vilniaus apskrities karinio revoliucinio komiteto, Vileikos apskrities, Ščiučino apskrities revoliucinių komitetų veiklos bylų.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vakarų fronto Karo-revoliucinės tarybos mandatas, Vilniaus garnizono viršininko, komiteto Valdymo skyriaus įsakymai, Likvidacinės komisijos posėdžių protokolai, Liaudies švietimo skyriaus veiklos ataskaita, susirašinėjimo organizaciniais, aprūpinimo maistu, ūkio, personalo, evakuacijos ir kitais klausimais dokumentai, komiteto, Likvidacinės komisijos narių, komiteto skyrių darbuotojų, milicininkų, Vilniaus apskrities valsčių revoliucinių komitetų ir jų darbuotojų, vaikų namų darbuotojų ir auklėtinių, Vilniaus miesto įstaigų, mokyklų sąrašai, mokyklų, vaikų namų anketos, mokytojų registracijos kortelės, Žydų visuomeninio komiteto nukentėjusiems nuo pogromų pagelbėti įstatai, komiteto darbuotojų anketos, mandatai, liudijimai, leidimai, prašymai priimti į darbą, finansinės apyskaitos.

Yra Švenčionių apskrities revoliucinio komiteto veiklos bylų, priklausančių fondui Nr. R-317, Vilniaus apskrities karinio revoliucinio komiteto, Vileikos apskrities, Ščiučino apskrities revoliucinių komitetų veiklos bylų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų, lenkų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-783, ap. 1, b. 27, l. 1, 2. F. R-219, ap. 1, b. 16, l. 1; b. 5, l. 91; b. 17, l. 2; b. 2, l. 17.

2 LCVA. F. R-219, ap. 1, b. 24, 25, 16.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 09:47