O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-223 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES VYKDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-223

2006-01- Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio apskrities vykdomasis komitetas (1940–1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-13 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų pirmininkų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Panevėžio apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas.1

Panevėžio apskrities vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Panevėžio apskrities vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Vykdomasis komitetas vadovavo ūkinei, politinei ir kultūrinei veiklai apskrityje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Duomenų apie Panevėžio apskrities vykdomojo komiteto dokumentų perdavimą Lietuvos centriniam valstybės archyvui apskaitos dokumentuose nėra.

1966-01-04 sudaryti 2 apskaitos vienetai ir įrašyti į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1969-06-24 perdavė archyvui 58 Panevėžio apskrities vykdomojo komiteto fondo bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-223 yra 2 apyrašai, 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1942 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde įrašytose tarnautojų asmens bylose yra pavienių 1942 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos tvarkomieji dokumentai, apskrities vykdomojo komiteto pirmininko įsakymai, nutarimai, repatrijavusių iš Vokietijos lietuvių apgyvendinimo apskrityje planas, išlaidų apyskaitos, pašalpų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-223 apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą dokumentai; susirašinėjimo veiklos, sveikatos apsaugos, viešųjų darbų vykdymo, pradžios mokyklų remonto ir aprūpinimo klausimais dokumentai; bežemių ir mažažemių sąrašai, finansų apyskaitos, piliečių skundai, prašymai priimti į darbą, anketos; vykdomojo komiteto tarnautojų, agronomų, veterinarijos gydytojų, kultūrtechnikų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Tarnautojų asmens bylos įrašytos pagal tarnautojų pavardes, abėcėlės tvarka. Asmenų bylose yra 1942 m. dokumentų.

Iš viso fondo Nr. R-223 apyraše Nr. 2 įrašyti 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1942 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 69.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 09:39