O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-225 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS APSKRITIES VYKDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-225

2006-01- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės apskrities vykdomasis komitetas (1940–1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-13 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų pirmininkų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Tauragės apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas.1

Tauragės apskrities vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Tauragės apskrities vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Vykdomasis komitetas vadovavo ūkinei, politinei ir kultūrinei veiklai apskrityje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Duomenų apie Tauragės apskrities vykdomojo komiteto dokumentų perdavimą Lietuvos centriniam valstybės archyvui apskaitos dokumentuose nėra.

1966-01-04 sudarytas 1 apskaitos vienetas ir įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1970-11-26 perdavė archyvui 29 Tauragės apskrities vykdomojo komiteto fondo bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Perduotas apyrašas Nr. 1 peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1973-06-27 perdavė archyvui 16 Tauragės apskrities vykdomojo komiteto neaprašytų bylų. 1973-09-30 aprašyti 16 apskaitos vienetų ir įrašyti į sudarytą naują apyrašą Nr. 3.

Iš viso fonde Nr. R-225 yra 3 apyrašai, 46 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pasitraukusių iš Lietuvos piliečių turto konfiskavimo ir įkainavimo aktai, žinios apie pristatytus grūdus, telefonogramos dėl grūdų valstybei pristatymo, ūkininkų sąrašai.

Iš viso fondo Nr. R-225 apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Komunalinio ūkio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, komunalinio ūkio liaudies komisariato tvarkomieji dokumentai; žinios apie nacionalizuotų namų savininkus ir nuomininkus, pastatų nacionalizacijos bylos; tarnautojų ir darbininkų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Pastatų nacionalizacijos bylos įrašytos pagal vietoves ir savininkus.

Iš viso fondo Nr. R-225 apyraše Nr. 2 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Finansų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos apskrities įstaigų ir įmonių etatų registravimo kortelės, etatų sąrašai, uždarbio mokos normų, fondų ir administracijos – ūkio išlaidų sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-225 apyraše Nr. 3 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 69.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 09:35