O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-242 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENČIONĖLIŲ APSKRITIES VYKDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-242

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švenčionėlių apskrities vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.1

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-13 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų pirmininkų patvirtinimo“buvo patvirtintas Švenčionėlių apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas.2

Švenčionėlių apskrities vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

Sudarytojo funkcijos

Švenčionėlių apskrities vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai apskrityje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve tarp neaprašytų dokumentų 1965 m. rasti pavieniai Švenčionėlių apskrities vykdomojo komiteto dokumentai. Dokumentai sutvarkyti 1966-06-06. Sudaryta 11 apskaitos vienetų ir įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-242 yra 1 apyrašas, 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai rusų kalba.

Švenčionėlių apskrities vykdomojo komitetodokumentų yra Švenčionių apskrities vykdomojo komiteto fonde Nr. R-781.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valsčių aktyvų susirinkimų protokolai, žinios apie valsčių gyventojų skaičių, turtą, apylinkių tarybas, sėjos darbus, buvusių šaulių, tautininkų, skautų, medicinos darbuotojų ir piliečių, gavusių žemės, sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-242 apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

2 Ten pat, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 69.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 09:29