O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-24 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS IR BALTARUSIJOS TSR JONIŠKĖLIO APSKRITIES DARBININKŲ TARYBOS PILDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-24

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

 

Joniškėlio apskrities karo revoliucinis komitetas (1918 m. gruodžio mėn.–1919-01-27)

Joniškėlio apskrities darbininkų ir valstiečių tarybos pildomasis komitetas ( 1919-01-28–1919 m. vasario mėn.)

Lietuvos ir Baltarusijos TSR Joniškėlio apskrities darbininkų tarybos pildomasis komitetas (1919 m.)]

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1918 m. buvo organizuotas Joniškėlio apskrities karo revoliucinis komitetas, nenustatyta. 1918 m. gruodžio mėn. komitetas jau veikė.

Joniškėlio apskrities darbininkų ir valstiečių tarybos 1919-01-28 suvažiavime buvo išrinktas Joniškėlio apskrities darbininkų ir valstiečių tarybos pildomasis komitetas.1

Lietuvos darbininkų ir valstiečių deputatų tarybų 1919-02-18 suvažiavimas priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos įkūrimo.

Tikslios datos, kada 1919 m. pradėjo ir kada baigė veiklą Lietuvos ir Baltarusijos TSR Joniškėlio apskrities darbininkų tarybos pildomasis komitetas, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR Joniškėlio apskrities darbininkų tarybos pildomasis komitetas buvo vietinis valdžios organas, kuris turėjo sukurti sovietinį valstybinį aparatą Joniškėlio apskrityje, kovoti su kontrrevoliucija, likviduoti vokiškosios okupacijos padarinius, atkurti ir vystyti liaudies ūkį, sukurti socialistinius gamybinius santykius ir kt. Kol nebuvo išrinkta Joniškėlio apskrities darbininkų ir valstiečių deputatų taryba, jos funkcijas atliko Karo revoliucinis komitetas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Archyvo apskaitos dokumentuose fondas įrašytas 1958-11-04. Fonde buvo 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

1966-05-19 iš Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbininkų ir valstiečių deputatų tarybos fondo Nr. R-18 buvo atkeltos 3 bylos ir papildomai įrašytos į fondo Nr. R-24 apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-24 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1919 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fondo bylos sovietmečiu kataloguotos, mikrofilmuotos.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Joniškėlio apskrities karo revoliucinio komiteto bei Joniškėlio apskrities darbininkų ir valstiečių tarybos pildomojo komiteto įsakymai, nutarimai ir nurodymai valsčių komitetams, komiteto posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, telefonogramos, komiteto tarnautojų ir Joniškėlio apskrities milicininkų bei raudonarmiečių sąrašai, algų lapai, atsargos milicijos narių pažymėjimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1919 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-24, ap. 1, b. 3, l. 2.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:29