O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-302 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MAŽEIKIŲ APSKRITIES VYKDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-302

2005-10- Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Mažeikių apskrities vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.1

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-13 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų pirmininkų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Mažeikių apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas.2

Mažeikių apskrities vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mažeikių apskrities vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai apskrityje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialas 1967-07-13 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 1940 - 1943 m. Mažeikių apskrities vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyriaus aprašytus ir įrašytus į apyrašą Nr. 1 48 apskaitos vienetus.

Iš viso fonde Nr. R-302 yra 1 apyrašas, 48 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fondas nepilnas - fonde nėra vykdomojo komiteto veiklos dokumentų, yra tik viename skyriuje sudarytos vienos rūšies bylos.

Fondo bylose yra 1941 - 1943 m. Mažeikių apskrities valdybos, miesto savivaldybės ir kt. įstaigų dokumentų. Tai buvusių savininkų prašymai nuosavybei grąžinti, Komisijos privatinei nuosavybei miestuose atstatyti bei Mažeikių apskrityje sudarytos komisijos nuosavybei grąžinti aktai ir kt. dokumentai.

 

Namų nacionalizacijos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Mažeikių apskrities vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyriuje sudarytos Mažeikių miesto namų nacionalizacijos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją (pagal bylos baigimo datą), o metų ribose – pagal nacionalizuotų namų savininkų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-302 apyraše Nr. 1 įrašyti 48 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l .67.

2 Ten pat, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 69.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 09:02