O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-317 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENČIONIŲ APSKRITIES REVOLIUCINIO KOMITETOFONDĄ NR. R-317

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švenčionių apskrities revoliucinis komitetas (Свенцянский уездный ревком) (1920-07-11–1920 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švenčionių apskrities revoliucinis komitetas pradėjo veikti 1920-07-11. Komitetas buvo pavaldus Vilniaus gubernijos kariniam revoliuciniam komitetui, Raudonosios armijos vadovybei.1

Tiksli data, kada Švenčionių apskrities revoliucinis komitetas baigė veiklą, nenustatyta. 1920 m. rugpjūčio mėn. komitetas dar veikė.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Švenčionių apskrities revoliucinis komitetas buvo aukščiausias tarybų valdžios organas apskrities teritorijoje.

Komitetas organizavo Raudonosios armijos aprūpinimą arkliais bei vežimais, maistu, ryšių linijų ir kelių saugojimą, kovą su banditizmu, kontrrevoliucija, spekuliacija, milicijos, gydymo, švietimo ir kultūros įstaigų veiklą, socialinę apsaugą, gyventojų registravimą, vadovavo valsčių, miestelių revoliucinių komitetų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1967-10-30 iš Centrinio valstybinio Tarybinės armijos archyvo perėmė Švenčionių apskritiesrevoliucinio komiteto 2 bylas su apyrašu.

Iš viso fonde Nr. R-317 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Fondo dokumentai sovietmečiu kataloguoti, mikrofilmuoti.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų kalba.

Švenčionių apskrities revoliucinio komiteto veiklos bylų yra Vilniaus gubernijos karinio revoliucinio komiteto fonde Nr. R-219.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti komiteto sveikatos skyriaus įsakymai, socialinio aprūpinimo, darbo skyrių veiklos ataskaitos, nukentėjusiems nuo karo veiksmų, raudonarmiečių, kareivių šeimoms, invalidams pagalbos suteikimo instrukcijos, Ažusvirio vaikų namų perdavimo aktas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitosskyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-316, ap. 1, b. 1, l. 17. F. R-219, ap. 1, b. 5, l. 91.

2 LCVA. F. R-783, ap. 1, b. 17, l. 86, 87.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 09:03