O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-409 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAZDIJŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. R-409

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

1. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lazdijų apskrities viršininkas (Der Kreis-chef des Kreises Lasdien) (1941 - 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė lietuviškąją apskričių, valsčių ir miestų administraciją: panaikino 1940-11-12 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo, grąžino galioti 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą su jo papildymais ir pakeitimais.1

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai. Apskričių administracijos vadovais buvo paskirti apskričių viršininkai, kuriuos skirdavo ir atšaukdavo generalinis komisaras. Lazdijų apskrities viršininkas buvo pavaldus Kauno apygardos komisarui 2 ir pirmajam generaliniam tarėjui. Apskrities viršininkui buvo pavaldūs miestų, priklausančių apskritims, burmistrai, valsčių viršaičiai ir policijos nuovadų viršininkai.3

Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įteisinta administracinė savivalda.4 Vadovaujantis šiuo dekretu vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos institucijos ir įstaigos - generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos.

Tikslios datos, kada 1941 m. Lazdijų apskrities viršininkas atkūrė savo veiklą ir, kada ją 1944 m. baigė, nenustatytos.

Sudarytojo funkcijos

Apskrities viršininkas vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus piliečių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, žemės ūkio) paskirstymo ir išieškojimo, jaunimo mobilizacijos, gyventojų vežimo darbams į Vokietiją organizavimo, pramonės įmonių registravimo ir kitose srityse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Duomenų apie Lazdijų apskrities viršininko bylų perdavimą archyvui nerasta. Apskaitos dokumentuose 1959-07-09 fondo apyraše Nr. 1. buvo įrašytos 4 bylos.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1964 - 1966 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 60 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-05-15 perdavė archyvui 88 Lazdijų apskrities viršininko bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Perduotų bylų apyrašas Nr. 1 peršifruotas į fondo Nr. R-409 apyrašą Nr. 2.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 2002-12-06 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-409 yra 2 apyrašai, 154 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dalis apyrašuose Nr. 1-2 įrašytų bylų dokumentų kataloguota vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų, Lietuvos generalinės srities profesinės sąjungos, apskrities viršininko, apskrities policijos vado tvarkomieji dokumentai; susirašinėjimo administraciniais, ūkio, kadrų, sveikatos apsaugos, svetimšalių registracijos ir pilietybės suteikimo, rusų karo pabėgėlių, karo belaisvių klausimais dokumentai; maitinimo ir ūkio skyrių vedėjų suvažiavimo bei asmenų, neatlikusių darbo prievolės, apklausos protokolai; valsčių viršaičių pranešimai apie raudonuosius partizanus; piliečių, turinčių leidimus medžioklei, komunistine veikla įtariamų asmenų, ūkininkų, numatomų paimti į žemės fondą ūkių, viršininko įstaigos, policijos nuovadų, valsčių savivaldybių tarnautojų, įvairių komisijų narių sąrašai; žinios apie valsčių viršaičius, seniūnus, apskrities gyventojų skaičių, sužeistus ir mirusius; žydų turto konfiskavimo bei inventoriaus patikrinimo aktai; apskrities viršininko ir policijos vado įstaigų tarnautojų algų lapai; buhalteriniai dokumentai, piliečių skundai ir prašymai tarnybai gauti, administracinių baudų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Administracinių baudų bylos įrašytos pagal nubaustų piliečių pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-409 apyraše Nr. 1 įrašyti 66 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų, apskrities viršininko, apskrities policijos vado tvarkomieji dokumentai; policijos nuovadų viršininkų raportai apie padėtį apskrityje, baudų skyrimo, valsčių viršaičių ir seniūnų susirinkimų protokolai; susirašinėjimo organizaciniais, finansų, ūkinio, kadrų, sveikatos apsaugos, darbo prievolės, piliečių registracijos, pilietybės suteikimo ir kt. klausimais dokumentai; policijos tarnautojų, karo belaisvių, Raudonosios armijos karių šeimų, piliečių, pakeitusių gyvenamą vietą, valstiečių, gavusių premijas už prievolių atlikimą, darbininkų, ūkininkų sąrašai; piliečių prašymai tarnybai gauti, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, sąmatos, pajamų apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. R-409 apyraše Nr. 2 įrašyti 88 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA), F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

2 LCVA, F. R-1549, ap.1, b.15, l. 56.

3 Lietuvos istorijos chrestomatija, K., „Šviesa“, 1993, p. 250.

4 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 08:03