O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-489 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APSKRITIES IR VALSČIŲ VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ FONDĄ NR. R-489

2005-10- Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Šiaulių apskrities vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

2. Joniškio valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

3. Pakruojo valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.1

1. Šiaulių apskrities vykdomasis komitetas. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-13 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų pirmininkų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Šiaulių apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas.2

Šiaulių apskrities vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

2. - 3. Joniškio ir Pakruojo valsčių vykdomųjų komitetų sudėtį tvirtino Šiaulių apskritiesvykdomasis komitetas.

Tiksli data, kada 1940 m. paskirti Joniškio ir Pakruojo valsčių vykdomieji komitetai, nenustatyta.

Joniškio ir Pakruojo valsčių vykdomųjų komitetų veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Šiaulių apskrities vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai apskrityje.

2. – 3. Joniškio ir Pakruojo valsčių vykdomieji komitetai buvo vietinės valstybinės valdžios vykdomosios ir tvarkomosios institucijos. Dirbo vadovaudamiesi aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomieji komitetai vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai valsčiuose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialas 1977-10-20 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 21 Šiaulių apskrities ir valsčių vykdomųjų komitetų 1940-1941 m. bylą, įrašytą apyraše Nr. 1.

Sudarytas Šiaulių apskrities ir valsčių vykdomųjų komitetų jungtinis fondas Nr. R-489.

Fonde 2002-11-12 surasta 1 šiam fondui nepriklausanti Šiaulių apskrities viršininko įstaigos byla, kuri buvo iškelta į Šiaulių apskrities viršininko fondą Nr. R-1099 ir įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-489 yra 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Šiaulių apskrities vykdomojo komiteto dokumentai: rinkimų į Liaudies seimą, susirašinėjimo organizaciniais, ūkiniais, finansiniais bei kadrų klausimais dokumentai, žinios apie sanitarinę būklę apskrityje, Lenkijos karo pabėgėlių sąrašai, pajamų ir išlaidų apyskaitos, gaunamų-siunčiamų raštų bei telefonogramų registracijos knygos, ir Pakruojo bei Joniškio valsčių vykdomųjų komitetų dokumentai: susirašinėjimo naujokų ir atsargos karių klausimais dokumentai, naujokų sąrašai.

Gaunamų telefonogramų registracijos knygoje yra 1941 - 1942 m. vokiečių okupacijos laikotarpio įrašų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-489 apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R - 758, ap. 1, b. 42, l. 67.

2 Ten pat, F. R - 758,ap. 1, b. 42, l. 69.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-23 11:23
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:49