O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-620 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ADMINISTRACINĖS KONTROLĖS VADYBOS FONDĄ NR. R-620

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Administracinės kontrolės vadyba (1941-08-05–1944 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Administracinės kontrolės vadyba įsteigta 1941-08-05, generaliniam komisarui Kaune paskyrus generalinį tarėją administracinei kontrolei.1

Vadyba veiklą pradėjo 1941-08-19 vietoj Valstybės kontrolės komiteto, kuris, Vilniaus miesto komitetui įgaliojus, 1941-06-28 buvo perėmęs Valstybės kontrolės reikalus. Administracinei kontrolei generalinis tarėjas 1941-08-19 įsakyme Nr. 2 paskelbė, kad Valstybės kontrolė pavadinama Administracine kontrole. 2

Tarėjas ir jo vadovaujama Administracinės kontrolės vadyba veikė pagal generalinio komisaro Kaune ar jo įgaliotinių nurodymus, veiklą prižiūrėjo Generalinio komisaro Kaune įstaigos Finansų skyrius.3

Veikė Administracinės kontrolės Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių skyriai.

Tiksli Administracinės kontrolės vadybos veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Administracinės kontrolės vadybos uždavinys buvo tikrinti lietuvių administracijos žinioje buvusių viešojo ūkio (valstybinių ir savivaldybių) įmonių ir įstaigų finansinę ir ūkinę veiklą. Vadyba kontroliavo, kaip vykdomi valdžios potvarkiai ūkio ir finansų srityse, tikrino lėšų ir kito turto apskaitą, saugojimą, operacijų teisėtumą ir tikslingumą.

Kontrolieriai dalyvavo tarpžinybinių Etatų ir biudžeto komisijos, Pensijų ir pašalpų komisijos, Turtų surašymo komisijos vokiečių patikėtinam valdymui paimtam turtui tikrinti, komisijų skundams, prašymams ir ginčams dėl nacionalizuotų namų nagrinėti, žydų turtui įkainoti, įmonių ir įstaigų turtui inventorizuoti bei kitų nuolatinių ir laikinų komisijų darbe.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1952 m. sudarytas Lietuvos generalinės srities Administracinės kontrolės vadybos fondo Nr. R-620 apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyti 464 apskaitos vienetai.

1959 m. iš fondo Nr. R-620 į kitus fondus iškeltos 48 bylos: į fondą Nr. R-675 - 9 bylos, į fondą Nr. R-617 – 5 bylos, į fondą Nr. R-624 – 17 bylų, į fondą Nr. 1160 – 17 bylų.

1965 m., sutvarkius rastus neaprašytus 9 saugojimo vienetus ir 0,5 kg pabirų, į apyrašą papildomai įrašyti 25 apskaitos vienetai.

1959 m. ir 1980 m. buvo patikslintas apyraše įrašytų apskaitos vienetų skaičius.

Iš viso fonde Nr. R-620 yra 1 apyrašas, 444 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Bylose yra Valstybės kontrolės komiteto 1941 m. birželio mėn.–1941 m. rugpjūčio mėn. veiklos dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės valdžios įstaigų, SS ir policijos vado Lietuvoje, generalinių tarėjų, administracinės kontrolės generalinio tarėjo tvarkomieji dokumentai, administracinės kontrolės skyrių darbo apyskaitos, kontrolierių darbo dienynai, įmonių ir įstaigų patikrinimų dokumentai, Administracinės kontrolės vadybai veikti nuostatų, Administracinės kontrolės skyrių veiklos taisyklių rengimo dokumentai, susirašinėjimo vadybos kompetencijos, veiklos organizavimo, kontrolierių skyrimo komisijų nariais, sutarčių tvirtinimo, tarnautojų aprūpinimo, darbo apmokėjimo klausimais dokumentai, tarnautojams išduoti įgaliojimai, tarnybiniai pažymėjimai, išlaidų sąmatos ir kiti finansų dokumentai, asmenų prašymai tarnybai gauti, vadybos etatų, struktūrinių padalinių, tarnautojų sąrašai, tarnautojų asmens bylos ir kiti personalo dokumentai.

Generalinio komisaro Kaune atsakymas J. Aleksai, K. Griniui, M. Krupavičiui į jų kreipimąsi dėl Lietuvos kolonizavimo.

Valstybės kontrolės komiteto veiklos dokumentai: įsakymai, veiklos ataskaita, įmonių apžiūrėjimo, patikrinimo aktai, kontrolierių pranešimai ir kt.

Dalis bylų susisteminta ir į apyrašą įrašyta pagal chronologiją. Patikrinimo dokumentų bylos susistemintos pagal vadybų, kurių žinioje veikė tikrintos įmonės bei įstaigos, pavadinimus ir pagal chronologiją. Asmens bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 444 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-615, ap. 1, b. 81, l.1.

2 LCVA. F. R-620, ap. 1, b. 1. 1-6.

3 LCVA. F. R-629, ap. 1, b. 627, l. 2; A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998, psl. 159-160, 163.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-23 11:34