O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-688 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. R-688

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės apskrities viršininkas (1941 - 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė lietuviškąją apskričių, valsčių ir miestų administraciją: panaikino 1940-11-12 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo, grąžino galioti 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą su jo papildymais ir pakeitimais.1

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai. Apskričių administracijos vadovais buvo paskirti apskričių viršininkai, kuriuos skirdavo ir atšaukdavo generalinis komisaras. Ukmergės apskrities viršininkas buvo pavaldus Panevėžio apygardos komisarui 2 ir pirmajam generaliniam tarėjui. Apskrities viršininkui buvo pavaldūs miestų, priklausančių apskritims, burmistrai, valsčių viršaičiai ir policijos nuovadų viršininkai.3

Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įteisinta administracinė savivalda.4 Vadovaujantis šiuo dekretu vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos institucijos ir įstaigos: generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos.

Tikslios datos, kada 1941 m. Ukmergės apskrities viršininkas atkūrė ir pradėjo savo veiklą ir kada ją 1944 m. baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus piliečių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, žemės ūkio) paskirstymo ir išieškojimo, jaunimo mobilizacijos, gyventojų vežimo darbams į Vokietiją organizavimo, pramonės įmonių registravimo ir kitose srityse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Ukmergės apskrities viršininko dokumentai 1953-10-14 perduoti archyvui. Dokumentų perdavimo – perėmimo akto nėra. Dokumentai sutvarkyti 1959-06-05. Sudaryta 1 byla, kuri buvo įrašyta į sudaryto fondo apyrašą Nr. 1.

Kurklių vidurinė mokykla 2001-01-08 perdavė archyvui lietuvių partizano J. Žvirblio 1941 m. anketą. Sudarytas 1 apskaitos vienetas įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-688 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Policijos pareigūnų bei lietuvių partizanų sąrašų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti uniformuotos ir pagalbinės policijos pareigūnų bei lietuvių partizanų sąrašai, partizano anketa.

Iš viso fondo Nr. R-688 apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA), F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

2 LCVA, F. R-1549, ap.1, b.15, l.56.

3 Lietuvos istorijos chrestomatija, K., „Šviesa“, 1993, p .250.

4 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:25