O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-781 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENČIONIŲ APSKRITIES VYKDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-781

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švenčionių apskrities vykdomasis komitetas (1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.1

Švenčionių apskrities vykdomasis komitetas pradėjo savo veiklą, kai Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1941-01-15 įsaku „Dėl prijungtųjų rajonų iš Gudijos TSR prie Lietuvos TSR teritorijos administracinio sutvarkymo“ iš Baltarusijos (Gudijos) TSR teritorijos prijungtų Švenčionių, Adutiškio, Vydžių ir Svyrių rajonų teritorijų buvo sudaryta Švenčionių apskritis.2

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1941-01-31 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Švenčionių apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas.3

Švenčionių apskrities vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Švenčionių apskrities vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai apskrityje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 1949-11-15 perduotos 23 Švenčionių apskrities vykdomojo komiteto 1940-1941 m. bylos, įrašytos apyraše Nr. 1. Dokumentų perdavimo – perėmimo akto nėra.

Apyraše Nr. 1 įrašyti apskaitos vienetai dingę - nerasti nuo 1979 m.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve, tarp netvarkytų dokumentų, 1965 m. rasti Švenčionių apskrities vykdomojo komiteto neaprašyti dokumentai. Dokumentai 1966-03-28 sutvarkyti, sudaryta 1 byla, kuri buvo įrašyta į apyrašą Nr. 2.

Fondas nepilnas - fonde nėra vykdomojo komiteto veiklos dokumentų, yra tik Finansų skyriaus dokumentai.

Fonde yra Trakų ir Švenčionėlių apskričių vykdomųjų komitetų dokumentų.

Yra 1940 m. Baltarusijos TSR Švenčionių (Свенцянского) rajono vykdomojo komiteto dokumentų: asmenų prašymai aprūpinti darbu, prekybos įstaigų ir artelių patikrinimo aktai, susirašinėjimo finansiniais klausimais dokumentai.

Iš viso fonde Nr. R-781 yra 2 apyrašai, 24 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti: apylinkių rinkimų komisijų ir rinkėjų sąrašai, kaimo vartotojų bendruomenės įstatai, valsčių gyventojų ir apylinkių tarybų sąrašai, susirinkimų protokolai, žinios apie valstiečių inventorių, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Iš viso fondo Nr. R-781 apyraše Nr. 1 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m.

Apskaitos vienetai nerasti nuo 1979 m.

 

Finansų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti prekybos įstaigų, artelių patikrinimo ir nacionalizuoto dvarininkų turto aprašymo bei įkainavimo aktai, artelių metinės apyskaitos, susirašinėjimo finansiniais klausimais dokumentai, darbuotojų asmens dokumentai.

Iš viso fondo Nr. R-781 apyraše Nr. 2 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R - 758, ap. 1, b. 42, l. 67.

2 Ten pat, F.R - 758, ap. 1, b. 44, l. 5.

3 Ten pat, F. R - 758, ap. 2, b. 2, l. 83 at.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:19