O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-181 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RELIGIJŲ REIKALŲ TARYBOS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-181

2010-04- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Religinių kultų reikalų tarybos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos Įgaliotinis Lietuvos TSR (1944-09-06–1946-03-14)

Religinių kultų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinis Lietuvos TSR (1946-03-15–1955 m.)

Religinių kultų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinis prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1955 m.–1966-02-27)

Religijų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinis Lietuvos TSR (1966-02-28–1989-10-03)

Religijų reikalų taryba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1989-10-04–1990-06-14)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-09-06 nutarimu Nr. 96 buvo paskirtas Religinių kultų reikalų tarybos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos Įgaliotinis Lietuvos TSR.1

Nuo 1946-03-15 Religinių kultų reikalų tarybos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos Įgaliotinis Lietuvos TSR vadinamas Religinių kultų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotiniu Lietuvos TSR.2

1955 m. Religinių kultų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinis Lietuvos TSR pavadintas Religinių kultų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotiniu prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos. Tiksli pavadinimo pakeitimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

TSRS Ministrų Tarybos 1965-12-08 nutarimu Nr. 1043 Religinių kultų reikalų tarybą prie TSRS Ministrų Tarybos ir Rusų stačiatikių bažnyčios reikalų tarybą prie TSRS Ministrų Tarybos pertvarkius į Religijų reikalų tarybą prie TSRS Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1966-02-28 nutarimu Nr. 83 buvo paskirtas Religijų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinis Lietuvos TSR.3

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1989-10-04 nutarimu Nr. 217 „Dėl Religijų reikalų tarybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos įsteigimo“ buvo įsteigta Religijų reikalų taryba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.4

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-06-14 nutarimu Nr. 210 „Dėl kai kurių organizacijų panaikinimo“ Religijų reikalų taryba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo panaikinta.5

Sudarytojo funkcijos

Religinių kultų reikalų tarybos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos Įgaliotinis Lietuvos TSR – Religijų reikalų taryba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos registravo ir atliko apskaitą religinių bendruomenių, kulto tarnų, maldos namų, svarstė tikinčiųjų skundus, kontroliavo kaip laikomasi religinių kultų įstatymų.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-05-28 iš Religinių kultų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinio prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos perėmė 1944–1962 m. 312 bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3s.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1990-05-22 iš Religijų reikalų tarybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos perėmė 1962–1990 m. 87 bylas, įrašytas apyrašo Nr. 3s tęsinyje.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1990-08-22 iš Religijų reikalų tarybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos perėmė 309 bylas, įrašytas apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 tęsiniuose bei apyrašuose Nr. 6 ir Nr. 7.

1994-04-29 apyrašas Nr. 3s peršifruotas į apyrašą Nr. 3.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1997-07-29 iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo perėmė 2 bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašus Nr. 2 ir Nr. 7.

Iš viso fonde Nr. R-181 yra 5 apyrašai, 710 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 dalis bylų mikrofilmuota.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, Religinių kultų reikalų tarybos įgaliotinio Lietuvos TSR veiklos įsakymai (nuo 1985 m.) ir informacinės ataskaitos, žinios apie veikiančias Lietuvoje bažnyčias, koplyčias, maldos namus ir vienuolynus, maldos namų nacionalizavimo aktai, susirašinėjimo vyskupijų, religinių bendruomenių veiklos, religinių pastatų nacionalizavimo, bažnyčių turto, mokesčių, dvasininkų veiklos, asmenų priklausymo religinėms bendruomenėms ir kitais veiklos klausimais dokumentai, kulto tarnautojų ir tikinčiųjų įskundimai, dvasininkijos kreipimaisi į tikinčiuosius taikos klausimais, pamokslų tekstai, Vilniaus-Lietuvos stačiatikių vyskupijos veiklos ir finansų ataskaitos, religinių bendruomenių centrų veiklos dokumentai, metų balansai, sąmatos, kulto tarnautojų baudžiamųjų bylų nuosprendžių nuorašai, įgaliotinio įstaigos etatų, katalikų bažnyčių parapijų, kulto tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 306 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka.

Dalis bylų mikrofilmuota.

Religinių bendruomenių stebėjimo bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašytos religinių bendruomenių stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal konfesijas ir religinių bendruomenių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 181 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Dalis bylų mikrofilmuota.

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašytos įgaliotinio informacinės ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žinios apie veikiančius ir neveikiančius maldos namus respublikoje, slaptų dokumentų naikinimo aktai, 1945–1950 m. nuteistų už antitarybinę veiklą dvasininkų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 148 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Dvasininkų asmens bylų ir kortelių apyrašas Nr. 6

Apyraše įrašytos mirusių katalikų bažnyčios dvasininkų asmens bylos ir kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Dvasininkų asmens bylų apyrašas Nr. 7

Apyraše įrašytos dvasininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal arkivyskupijų ir vyskupijų pavadinimus bei dvasininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 151.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 846, l. 235.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1594, l. 141.

5 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-06-30, Nr. 18, psl. 574.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-23 10:00