O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-238 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RUSŲ STAČIATIKIŲ BAŽNYČIOS REIKALŲ TARYBOS PRIE TSRS MINISTRŲ TARYBOS ĮGALIOTINIO LIETUVOS TSR FONDĄ NR. R-238

2010-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Rusų stačiatikių bažnyčios reikalų tarybos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos Įgaliotinis Lietuvos TSR (1945-01-05–1946-03-14)

Rusų stačiatikių bažnyčios reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinis Lietuvos TSR (Уполномоченный Совета по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР по Литовской ССР) (1946-03-15–[1965-12-08])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-01-05 nutarimu Nr. 37 buvo paskirtas Rusų stačiatikių bažnyčios reikalų tarybos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos Įgaliotinis Lietuvos TSR.1

Nuo 1946-03-15 Rusų stačiatikių bažnyčios reikalų tarybos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos Įgaliotinis Lietuvos TSR vadinamas Rusų stačiatikių bažnyčios reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotiniu Lietuvos TSR.2

TSRS Ministrų Tarybos 1965-12-08 nutarimu Nr. 1043 Rusų stačiatikių bažnyčios reikalų taryba prie TSRS Ministrų Tarybos ir Religinių kultų reikalų taryba prie TSRS Ministrų Tarybos buvo pertvarkytos į Religijų reikalų tarybą prie TSRS Ministrų Tarybos.3

Tiksli data, kada Rusų stačiatikių bažnyčios reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinis Lietuvos TSR baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Rusų stačiatikių bažnyčios reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinis Lietuvos TSR registravo ir atliko apskaitą Lietuvos rusų stačiatikių bendruomenės cerkvių, vienuolynų, kulto tarnų, svarstė tikinčiųjų skundus, kontroliavo kaip laikomasi religinių kultų įstatymų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1966-02-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – Archyvas) iš Rusų stačiatikių bažnyčios reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinio Lietuvos TSR perėmė 271 neaprašytą bylą.

1966-02-22 ir 1966-03-18 archyvas iš Rusų stačiatikių bažnyčios reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinio Lietuvos TSR perėmė 54 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1s ir Nr. 2s.

1967-03-20 neaprašytos bylos sutvarkytos. Buvo sudarytos 197 bylos: 120 bylų įrašyta į apyrašą Nr. 3, 77 bylos – į apyrašą Nr. 4. Atrinktos naikinti 73 bylos. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1974 m. fonde buvo 5 apyrašai (Nr. 1–4 ir apyrašas Nr. ,,l“), 268 saugojimo vienetai. Fondo papildymo šaltinis ir data nenustatyti.

1974-02-04 apyrašas Nr. ,,l“ ir jame įrašytos 16 laikino saugojimo bylų buvo atrinkti naikinti ir išbraukti iš apskaitos.

1974-04-08 ir 1980-02-01 į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašytos 34 bylos.

1994-04-29 apyrašai Nr. 1s ir Nr. 2s buvo peršifruoti į apyrašus Nr.1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-238 yra 4 apyrašai, 285 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1965 m. Dokumentai rusų kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo rusų stačiatikių cerkvės veiklos klausimais dokumentai, įgaliotinio informacinės ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1964 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo rusų stačiatikių cerkvės veiklos klausimais dokumentai, įgaliotinio informacinės ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1952 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, Rusų stačiatikių bažnyčios reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos pirmininko tvarkomieji dokumentai, Lietuvos stačiatikių vyskupijos tarybos posėdžių protokolai, dokumentai apie Vilniaus stačiatikių dvasininkų seminariją, žinios apie Lietuvos stačiatikių vyskupijos cerkves, vienuolynus, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, tikinčiųjų ir dvasininkijos prašymai atidaryti cerkves, dokumentai apie cerkvių uždarymą, įgaliotinio informacinės ataskaitos, Lietuvos vyskupijos finansų ataskaitos, tikinčiųjų ir dvasininkų skundai, dvasininkų ir vienuolių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 154 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1965 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos ir dvasininkų asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti įgaliotinio įsakymai veiklos klausimais, dvasininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, dvasininkų asmens bylos – pagal asmenų pavardes rusų abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1964 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 25, l. 157.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

3 www.guides.rusarchives.ru

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 11:19