O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 70 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDURIO LIETUVOS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS RINKIMŲ INSTITUCIJŲ IR KOMISIJŲ FONDĄ NR. 70

2007-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Vyriausiasis rinkimų komisaras (Główny Komisarz Wyborczy) (1920-11-26–1921-11-23)

2. Generalinis rinkimų komisaras (Generalny Komisarz Wyborczy) (1921-12-01–1922 m. vasario mėn.)

3. Rinkimų apygardos Nr. 63 rinkimų komisija (Okręgowa Komisja Wyborcza Nr. 63) (1922-08-27–1922 m. lapkričio mėn., 1927-12-15–1928 m. kovo mėn., 1930-09-08–1930 m. lapkričio mėn.)

4. Rinkimų apygardos Nr. 64 rinkimų komisija (Okręgowa Komisja Wyborcza Nr. 64) (1922-08-27–1922 m. lapkričio mėn., 1927-12-15–1928 m. kovo mėn., 1930-09-08–1930 m. lapkričio mėn.)

5. Rinkimų į Seimą apygardos Nr. 45 rinkimų komisija (Okręgowa Komisja Wyborcza Nr. 45 do Sejmu) (1935 m. liepos mėn.– 1935 m. rugsėjo mėn., 1938 m. rugsėjo mėn.–1938 m. lapkričio mėn.)

6. Rinkimų į Seimą apygardos Nr. 46 rinkimų komisija (Okręgowa Komisja Wyborcza Nr. 46 do Sejmu) (1935 m. liepos mėn.– 1935 m. rugsėjo mėn., 1938 m. rugsėjo mėn.–1938 m. lapkričio mėn.)

7. Rinkimų į Seimą apygardos Nr. 47 rinkimų komisija (Okręgowa Komisja Wyborcza Nr. 47 do Sejmu) (1935 m. liepos mėn.– 1935 m. rugsėjo mėn., 1938 m. rugsėjo mėn.–1938 m. lapkričio mėn.)

8. Rinkimų į Seimą apygardos Nr. 48 rinkimų komisija (Okręgowa Komisja Wyborcza Nr. 48 do Sejmu) (1935 m. liepos mėn.– 1935 m. rugsėjo mėn., 1938 m. rugsėjo mėn.–1938 m. lapkričio mėn.)

9. Rinkimų į Seimą apygardos Nr. 49 rinkimų komisija (Okręgowa Komisja Wyborcza Nr. 49 do Sejmu) (1935 m. liepos mėn.– 1935 m. rugsėjo mėn., 1938 m. rugsėjo mėn.–1938 m. lapkričio mėn.)

10. Rinkimų į Seimą apygardos Nr. 50 rinkimų komisija (Okręgowa Komisja Wyborcza Nr. 50 do Sejmu) (1935 m. liepos mėn.– 1935 m. rugsėjo mėn., 1938 m. rugsėjo mėn.–1938 m. lapkričio mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vyriausiojo rinkimų komisaro institucija įsteigta Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-26 dekretu Nr. 21 „Dėl rinkimų į Vidurio Lietuvos Seimą nuostatų“. Šiuo teisės aktu buvo nustatyta rinkimų į Vidurio Lietuvos Seimą tvarka. Rinkimus taip pat organizavo apygardų rinkimų komisarai, apygardų rinkimų komisijos, apylinkių rinkimų komisijos. Vyriausiojo rinkimų komisaro veiksmus galima buvo apskųsti Vilniaus apeliaciniam teismui.1

Vyriausiasis rinkimų komisaras buvo paskirtas Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-26 dekretu Nr. 22.2

Rinkimai į Vidurio Lietuvos Seimą neįvyko. Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1921-11-24 dekretu Nr. 417 dekretas Nr. 21 buvo atšauktas.3

2. Generalinio rinkimų komisaro institucija įsteigta Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos pirmininko 1921-12-01 dekretu Nr. 421 „Dėl rinkimų į Vilniaus Seimą nuostatų“. Šiuo teisės aktu buvo nustatyta rinkimų į Vilniaus Seimą tvarka. Rinkimus taip pat organizavo ir vykdė: du vyriausieji rinkimų komisarai, apygardų rinkimų komisarai, apygardų rinkimų komisijos, apylinkių rinkimų komisijos. Generalinio rinkimų komisaro veiksmus galima buvo apskųsti Kasaciniams rūmams Vilniuje.

Generalinis rinkimų komisaras buvo paskirtas Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo komisijos pirmininko 1921-12-01 dekretu Nr. 422,4 baigė veiklą 1922 m. vasario mėn. įvykus rinkimams į Vilniaus Seimą.

3. Rinkimų apygardos Nr. 63 rinkimų komisija buvo sudaryta 1922 m., 1928 m. ir 1930 m. rinkimams į Lenkijos Respublikos Seimą (toliau – Seimas) ir į Lenkijos Respublikos Senatą (toliau – Senatas). Rinkimų į Seimą apygardą sudarė Vilniaus miestas ir Vilniaus-Trakų apskritis, rinkimų į Senatą apygardą – Vilniaus administracinė apygarda, nuo 1925 m. Vilniaus vaivadija. Komisijos būstinė buvo Vilniuje.

Komisija veikė vadovaudamasi Lenkijos Respublikos 1922-07-28 Seimo rinkimų ir Senato rinkimų įstatymais. 5

Generalinis rinkimų komisaras 1922-08-27,6 1927-12-157 ir 1930-09-088 paskyrė rinkimų apygardos Nr. 63 rinkimų komisijos pirmininkus, jų pavaduotojus. Rinkimai į Seimą įvyko 1922-11-05, 1928-03-08, 1930-11-16, į Senatą – 1922-11-12, 1928-03-12, 1930-11-23.

4. Rinkimų apygardos Nr. 64 rinkimų komisija buvo sudaryta 1922 m., 1928 m., 1930 m. rinkimams į Seimą. Rinkimų apygardą sudarė Breslaujos, Dysnos, Pastovių, Švenčionių apskritys. Komisijos būstinė buvo Švenčionyse.

Komisija veikė vadovaudamasi Lenkijos Respublikos 1922-07-28 Seimo rinkimų įstatymu.

Generalinis rinkimų komisaras 1922-08-27, 1927-12-15 ir 1930-09-08 paskyrė rinkimų apygardos Nr. 64 rinkimų komisijos pirmininkus, jų pavaduotojus. Rinkimai į Seimą įvyko 1922-11-05, 1928-03-08 ir 1930-11-16.

5-10. Rinkimų į Seimą apygardų Nr. 45, 46, 47, 48, 49, 50 rinkimų komisijos buvo sudarytos 1935 m., 1938 m. rinkimams į Seimą. Komisijos veikė vadovaudamosi Lenkijos Respublikos 1935-07-08 Seimo rinkimų ir Senato rinkimų įstatymais.9

Rinkimų apygardą Nr. 45 sudarė Vilniaus miesto I, II, VI policijos komisariatų veiklos teritorijos ir Naujoji Vilnia, rinkimų apygardą Nr. 46 – Vilniaus miesto III, IV, V policijos komisariatų veiklos teritorijos, rinkimų apygardą Nr. 47 – Vilniaus-Trakų, Švenčionių apskritys; šių komisijų būstinės buvo Vilniuje. Rinkimų apygardą Nr. 48 (komisijos būstinė Gluboke) sudarė Dysnos, Breslaujos, Pastovių apskritys, rinkimų apygardą Nr. 49 (komisijos būstinė Ašmenoje) – Ašmenos, Vileikos, Maladečinos apskritys, rinkimų apygardą Nr. 50 (komisijos būstinė Lydoje) – Lydos ir Valažino apskritys.

Lenkijos Respublikos Prezidentui 1935 m. ir 1938 m. paskelbus rinkimus į Seimą, Generalinis rinkimų komisaras iki 1935-07-25 ir 1938-09-23 turėjo paskirti rinkimų komisijų pirmininkus ir jų pavaduotojus.10 Kada apygardų Nr. 45, 46, 47, 48, 49, 50 rinkimų komisijos pradėjo veiklą, nenustatyta. Rinkimai įvyko 1935-09-08 ir 1938-11-06.

Rinkimų apygardų Nr. 63, 64, 45, 46, 47, 48, 49, 50 rinkimų komisijos nustojo veikti pasibaigus rinkimams (tikslios veiklos pabaigos datos nenustatytos). Apygardų rinkimų komisijų veiklą prižiūrėjo Generalinis rinkimų komisaras, veikęs Varšuvoje.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Vyriausiasis rinkimų komisaras kontroliavo rinkimų į Vidurio Lietuvos Seimą apygardų komisarų, apygardų ir apylinkių komisijų sudarymą ir veiklą, teikė instrukcijas ir paaiškinimus.

Generalinis rinkimų komisaras prižiūrėjo rinkimų į Vilniaus Seimą vyriausiųjų komisarų, apygardų komisarų, apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų darbą, leido potvarkius, galiojančius visoje rinkimų teritorijoje.

Apygardų rinkimų komisijos skirstė savo veiklos teritorijas į rinkimų apylinkes (iki 1922-07-28), priėmė ir nagrinėjo kandidatų į Seimo narius prašymus balotiruotis, nagrinėjo rinkėjų sąrašus, skundus, tvirtino galutinius rinkėjų sąrašus ir siuntė juos į apylinkių komisijas, skaičiavo balsus, skirstė mandatus tarp pagrindinių sąrašų, viešai skelbė rinkimų rezultatus, išrinktiems deputatams komisijos pirmininkas įteikdavo įgaliojamuosius raštus (iki 1935 m.). Apygardos Nr. 63 rinkimų komisija taip pat organizavo ir vykdė rinkimus į Senatą Vilniaus administracinės apygardos (vaivadijos) rinkimų į Senatą apygardoje.

Pagal 1935-07-08 Seimo rinkimų įstatymą apygardų komisijų funkcijos iš esmės nepasikeitė. Komisijos pripažindavo kandidatams į Seimo narius teisę gauti narių mandatus, o įgaliojamuosius raštus išduodavo Generalinis rinkimų komisaras. Pagal 1935-07-08 Senato rinkimų įstatymą apygardų rinkimų komisijų pirmininkai taip pat prižiūrėjo apylinkių susirinkimų (zebrania obwodowe), rinkusių atstovus į Senato rinkimų kolegijas, veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vidurio Lietuvos ir Lenkijos Respublikos rinkimų institucijų ir komisijų dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Dokumentų perėmimo akto nėra.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1949-11-10 buvo įrašyti 135 neaprašyti Vilniaus apygardos Nr. 45 rinkimų komisijos rinkimams į Lenkijos Respublikos Seimą fondo Nr. 70 saugojimo vienetai.

1952-06-04 į apskaitos dokumentus buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 109 apskaitos vienetai. 1953 m. nurašytos 26 nerastos bylos.

1968 m. prie fondo Nr. 70 buvo prijungti kitų rinkimus į Vidurio Lietuvos Seimą, Vilniaus Seimą bei Lenkijos Respublikos Seimą ir Senatą organizavusių ir vykdžiusių institucijų bei komisijų fondai Nr. 35, 69, 71, 72, 73, 74, 80, 81, 88, 1085, 1087. Šių fondų dokumentai buvo gauti archyve 1949–1954 m. Dokumentų perėmimo aktų fondo byloje nėra.

Sujungti fondai pertvarkyti, sudaryti jungtinio Rinkiminių komisijų į Seimą ir Senatą fondo Nr. 70 apyrašai Nr. 1–3, į kuriuos įrašyti 2063 apskaitos vienetai. 962 apskaitos vienetai atrinkti naikinti.

Į apyrašą Nr. 1 1978 m, 1994 m. papildomai įrašyti 29 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 2 1994, 1996 m., 2000 m papildomai įrašyti 45 apskaitos vienetai.

2007 m. patikslintas fondo pavadinimas. Apygardų rinkimų komisijų rinkimams į Lenkijos Respublikos Seimą ir Senatą fondas pavadintas Vidurio Lietuvos ir Lenkijos Respublikos rinkimų institucijų ir komisijų fondu.

Iš viso fonde Nr. 70 yra 3 apyrašai, 2136 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1938 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra Vyriausiojo rinkimų į Vilniaus miesto tarybą komiteto veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vyriausiojo rinkimų komisaro, Generalinių rinkimų komisarų tvarkomieji dokumentai, apygardų, apylinkių rinkimų komisijų posėdžių, rinkimų į Lenkijos Respublikos Senatą apylinkių susirinkimų, valsčių tarybų posėdžių, rinkimų eigos protokolai, balsų skaičiavimo lapai, rinkimų rezultatų suvestinės, rinkimų institucijų bei komisijų susirašinėjimo rinkimų organizavimo, personalo, finansų klausimais dokumentai, rinkimų inspektorių pranešimai, kandidatų į Lenkijos Respublikos Seimą ir Senatą, rinkimų į Lenkijos Respublikos Senatą apylinkių susirinkimų pirmininkų, apygardų ir apylinkių komisijų narių, rinkimų apylinkių ir į jas įeinančių vietovių sąrašai, skelbimai apie įvyksiančius rinkimus, apylinkių komisijųbuveines, agitaciniai lapeliai, prašymai priimti į darbą.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, pagal apskričių (miestų), valsčių pavadinimus abėcėlės tvarka ir pagal rinkimų apylinkių eilės numerius.

Iš viso F. 70 apyraše Nr. 1 įrašyti 546 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti rinkėjų į Vilniaus Seimą ir į Lenkijos Respublikos Seimą sąrašai, rinkimų protokolai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos pagal chronologiją, metų ribose – pagal apskričių (miestų) ir valsčių pavadinimus abėcėlės tvarka bei pagal rinkimų apylinkių numerius. Sudaryta chronologinė-abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 70 apyraše Nr. 2 įrašyti 1287 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rinkėjų į Lenkijos Respublikos Senatą sąrašų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti rinkėjų į Lenkijos Respublikos Senatą sąrašai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos pagal chronologiją, metų ribose – pagal apskričių (miestų) ir valsčių pavadinimus abėcėlės tvarka bei pagal rinkimų apylinkių numerius. Sudaryta chronologinė-abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 70 apyraše Nr. 3 įrašyti 303 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 

1 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau - DU TKR), 1920, Nr. 4, psl. 21.

2 DU TKR, 1920, Nr. 4, psl. 32.

3 DU TKR, 1921, Nr. 37 (47), psl. 512.

4 DU TKR, 1921, Nr. 37 (47), psl. 524.

5 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1922, Nr. 66-590, 591.

6 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau -LCVA). F. 64, ap. 13, b. 124, l. 205.

7 LCVA. F. 70, ap. 1, b. 433, l. 176.

8 Wileński Dziennik Wojewódzki, 1930, Nr. 15-172, 173.

9 DU RP, 1935, Nr. 47-319, 320.

10 DU RP, 1935, Nr. 49-328, 1938, Nr. 67-498.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDURIO LIETUVOS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS RINKIMŲ INSTITUCIJŲ IR KOMISIJŲ FONDO NR. 70 PERTVARKYMĄ (PAPILDYMĄ)

2020-04-27 Nr. SA-18

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vidurio Lietuvos ir Lenkijos Respublikos rinkimų institucijų ir komisijų fondo Nr. 70 sudarytojus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-10-31 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-290.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

20192020 m. pertvarkant Vilniaus apskrities seniūnijos fondą Nr. 1152 buvo atrinkta 1 byla, priklausanti Vidurio Lietuvos ir Lenkijos Respublikos rinkimų institucijų ir komisijų fondui Nr. 70.

2020 m. byla aprašyta ir įrašyta į fondo Nr. 70 apyrašo Nr. 1 tęsinį apskaitos vienetu Nr. 546.

Iš viso fonde Nr. 70 yra 3 apyrašai, 2137 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytas Generalinio rinkimų komisaro Vilniuje Rinkimų apygardos Nr. 4 siųstų raštų registracijos žurnalas.

Dokumentų chronologinės ribos: 1922 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 547 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos: 1919–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Elena Vydrina

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:07