O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-178 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE 1940–1941 M. RINKIMŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJOS FONDĄ NR. R-178

2008-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Liaudies Seimo rinkimų komisijos (1940-07-06–1940 m.)

2. Lietuvos TSR rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1940-12-16–1941 m.)

3. Liaudies tarėjų rinkimai (fondo sudarytojas nenustatytas) (1940–1941 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Liaudies Seimo rinkimų komisijos

1940-07-06 Liaudies Seimo rinkimų įstatymu rinkimams į Liaudies Seimą buvo sudaromos rinkimų komisijos: Vyriausioji rinkimų komisija, apygardų rinkimų komisijos ir apylinkių rinkimų komisijos.1

Vyriausiąją rinkimų komisiją tvirtino Respublikos Prezidentas, apygardų rinkimų komisijas – Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas, o apylinkių rinkimų komisijas – apygardų rinkimų komisijų pirmininkai.

Tikslios datos, kada buvo patvirtintos rinkimų komisijos ir kada komisijos baigė veiklą, nenustatytos. Rinkimai į Liaudies Seimą vyko 1940 m. liepos 14–15 d.

2. Lietuvos TSR rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą

TSRS Aukščiausiąją Tarybą ketveriems metams rinko visi TSRS piliečiai, turintys rinkimų teisę. Rinkimams vadovavo Centrinė rinkiminė komisija rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą.

Lietuvoje rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą, pagal 1940 m. Rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą nuostatus,2 buvo sudaromosLietuvos TSR rinkiminė komisija rinkimams į TautybiųTarybą, Apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į Sąjungos Tarybą, Apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į Tautybių Tarybą ir Apylinkių rinkiminės komisijos rinkimams į Sąjungos Tarybą ir Tautybių Tarybą.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-12-16 įsaku buvo patvirtintos Lietuvos TSR rinkiminė komisija rinkimams į Tautybių Tarybą, Apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į Sąjungos Tarybą ir Apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į Tautybių Tarybą.3

Apylinkių rinkimines komisijas rinkimams į Sąjungos Tarybą ir Tautybių Tarybą tvirtino miestų ir apskričių vykdomieji komitetai.

Rinkimai į TSRS Aukščiausiąją Tarybą vyko 1941-01-12.

Tiksli data, kada 1941 m. Lietuvos TSR rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą baigė veiklą, nenustatyta.

3. Liaudies tarėjų rinkimai (fondo sudarytojas nenustatytas)

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsake „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo“ nurodyta, kad liaudies tarėjus siūlė ir rinko visuotiniai įmonių ir įstaigų darbuotojų susirinkimai, kaimuose – visuotiniai valstiečių susirinkimai, kariuomenės dalyse – karių susirinkimai. Liaudies tarėjų sąrašus tvirtino apskričių ir miestų vykdomieji komitetai.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Liaudies Seimo rinkimų komisijos

Vyriausioji rinkimų komisija prižiūrėjo rinkimų tvarką, sprendė skundus dėl apygardų rinkimų komisijų nutarimų.

Apygardų rinkimų komisijos prižiūrėjo rinkimų tvarką apygardoje, sprendė skundus dėl apylinkių komisijų nutarimų.

Apylinkių rinkimų komisijos prižiūrėjo rinkimų tvarką apylinkėje.

2. Lietuvos TSR rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą

Lietuvos TSR rinkiminė komisija rinkimams į Tautybių Tarybą prižiūrėjo, kad respublikos teritorijoje per rinkimus į Tautybių Tarybą būtųlaikomasi Rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą nuostatų, svarstė skundus.

Apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į Sąjungos Tarybą, Apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į Tautybių Tarybą prižiūrėjo, kad rinkiminės apygardos teritorijoje per rinkimus į Sąjungos Tarybą ir Tautybių Tarybą būtų laikomasi Rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą nuostatų, svarstė skundus, kontroliavo, kad vykdomieji komitetai laiku sudarytų rinkimines apylinkes ir rinkėjų sąrašus, registravo kandidatus į deputatus, aprūpino Apylinkių rinkimines komisijas rinkiminiais biuleteniais, skaičiavo balsus ir nustatė rinkimų rezultatus apygardoje, išdavė išrinktajam deputatui pažymėjimą.

Apylinkių rinkiminės komisijos rinkimams į Sąjungos Tarybą ir Tautybių Tarybą priėmė pareiškimus dėl netikslumų rinkėjų sąrašuose ir teikė juos svarstyti sąrašus paskelbusiam vykdomajam komitetui, priėmė rinkiminius biuletenius, skaičiavo balsus.

3. Liaudies tarėjas dalyvavo lygiomis teisėmis su liaudies teisėju teisme.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. 1964 m. archyve buvo rasti 1940–1941 m. rinkimų dokumentai: 10 netvarkytų bylų ir 20 kg pabirų dokumentų.

1965-05-04 dokumentai sutvarkyti: sudarytos 3 bylos buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1, 48 bylos – į apyrašą Nr. 2.

1965-10-30 sutvarkius rastus netvarkytus dokumentus sudaryta 1 byla, kuri buvo įrašyta į apyrašą Nr. 3.

1965 m., 1967 m., 1969 m., 1978 m., 1995 m. į apyrašus Nr. 1–3 papildomai įrašytos 229 bylos. Dokumentų sutvarkymo aktų nėra.

2003-04-08 į apyrašus Nr. 1–3 papildomai įrašytos 9 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-178 yra 3 apyrašai, 290 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Apyrašo Nr. 1 dalis dokumentų mikrofilmuota.

 

Liaudies Seimo rinkimų komisijų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti priešrinkiminių mitingų protokolai, susirašinėjimo veiklos ir finansų klausimais dokumentai, rinkimų apylinkių ir Liaudies Seimo atstovų sąrašai, rinkimų komisijų finansų dokumentai, rinkimų agitaciniai plakatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR rinkiminių komisijų rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo, Centrinės rinkiminės komisijos tvarkomieji dokumentai, rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą nuostatai, rinkiminių komisijų posėdžių protokolai, rinkiminių komisijų, rinkiminių apylinkių bei rinkėjų sąrašai, rinkimų biuleteniai, deputatų iškėlimo ir balsavimo protokolai bei kiti rinkimų organizavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir rinkimines apylinkes.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 264 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Liaudies tarėjų rinkimų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti įmonių ir įstaigų darbininkų bei tarnautojų susirinkimų dėl kandidatų iškėlimo į liaudies tarėjus protokolai, kandidatų anketos ir autobiografijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 138.
2 LCVA. F. R-178, ap. 2, b. 50, l. 14.
3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 43.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:04