O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-348 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR RINKIMINIŲ KOMISIJŲ RINKIMAMS Į TSRS AUKŠČIAUSIĄJĄ TARYBĄ FONDĄ NR. R-348

2008-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvos TSR rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1946 m. –1989 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

TSRS Aukščiausiąją Tarybą ketveriems metams rinko visi TSRS piliečiai, turintys rinkimų teisę. Rinkimams vadovavo Centrinė rinkiminė komisija rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą.

Pagal Rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą nuostatus1 Lietuvoje rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą buvo sudaromos:Lietuvos TSR rinkiminė komisija rinkimams į TautybiųTarybą, Apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į Sąjungos Tarybą, Apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į Tautybių Tarybą ir Apylinkių rinkiminės komisijos rinkimams į Sąjungos Tarybą ir Tautybių Tarybą.

Lietuvos TSR rinkiminę komisiją rinkimams į Tautybių Tarybą, Apygardų rinkimines komisijas rinkimams į Sąjungos Tarybą, Apygardų rinkimines komisijas rinkimams į Tautybių Tarybą tvirtino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas. Apylinkių rinkimines komisijas rinkimams į Sąjungos Tarybą ir Tautybių Tarybą tvirtino miestų ir rajonų darbo žmonių deputatų tarybų (toliau – DŽDT) vykdomieji komitetai.

Pirmieji po karo rinkimai į TSRS Aukščiausiąją Tarybąvyko 1946 m., paskutinieji – 1989 m.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Lietuvos TSR rinkiminė komisija rinkimams į Tautybių Tarybą prižiūrėjo, kad respublikos teritorijoje per rinkimus į Tautybių Tarybą būtųlaikomasi Rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą nuostatų, svarstė skundus.

Apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į Sąjungos Tarybą, Apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į Tautybių Tarybą prižiūrėjo, kad rinkiminių apygardų teritorijose per rinkimus į Sąjungos Tarybą ir Tautybių Tarybą būtų laikomasi Rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą nuostatų, svarstė skundus, kontroliavo, kad DŽDT vykdomieji komitetai laiku sudarytų rinkimines apylinkes ir rinkėjų sąrašus, registravo kandidatus į deputatus, aprūpino apylinkių rinkimines komisijas rinkiminiais biuleteniais, skaičiavo balsus ir nustatė rinkimų rezultatus apygardoje, išduodavo išrinktiems deputatams pažymėjimus.

Apylinkių rinkiminės komisijos rinkimams į Sąjungos Tarybą ir Tautybių Tarybą priėmė pareiškimus dėl netikslumų rinkėjų sąraše ir teikė juos svarstyti sąrašą paskelbusiam DŽDT vykdomajam komitetui, priėmė rinkiminius biuletenius, skaičiavo balsus.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1989-06-09 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo perėmė 692 Lietuvos TSR centrinės rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą 1946–1979 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1991-10-03 Lietuvos valstybinis archyvas iš Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos perėmė 149 1984–1989 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2008 m. fondo pavadinimas ,,Lietuvos TSR centrinė rinkiminė komisija rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą“ pakeistas į ,,Lietuvos TSR rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą“.

Iš viso fonde Nr. R-348 yra 1 apyrašas, 841 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo, Centrinės rinkiminės komisijos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakai ir miestų bei rajonų vykdomųjų komitetų sprendimai dėl rinkiminių komisijų patvirtinimo, rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą nuostatai, apygardų rinkiminių komisijų posėdžių protokolai, kandidatų iškėlimo ir balsavimo protokolai, žinios apie Lietuvos TSR teritorijos suskirstymą apygardomis ir rinkėjų skaičių bei kiti rinkimų organizavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rinkimų datas, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 841 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-348, ap. 1, b. 179, l. 3.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:00