O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-349 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RINKIMINIŲ KOMISIJŲ RINKIMAMS Į LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIĄJĄ TARYBĄ FONDĄ NR. R-349

2008-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1947 m.–1989 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Pagal Rinkimų į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą nuostatus1 rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą buvo sudaromos: Centrinė rinkiminė komisija rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą, Apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą ir Apylinkių rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą.

Centrinę rinkiminę komisiją rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą ir Apygardų rinkimines komisijas rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą tvirtino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas. Apylinkių rinkimines komisijas tvirtino miestų ir rajonų darbo žmonių deputatų tarybų (toliau –DŽDT) vykdomieji komitetai.

Pirmieji rinkimai į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą vyko 1947 m., paskutinieji – 1989 m.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Centrinė rinkiminė komisija rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą prižiūrėjo, kad respublikos teritorijoje per rinkimus būtųlaikomasi Rinkimų į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą nuostatų, svarstė skundus, nustatė rinkiminių dėžių pavyzdžius, biuletenių formą, registravo išrinktus deputatus.

Apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą prižiūrėjo, kad rinkiminės apygardos teritorijoje per rinkimus būtų laikomasi Rinkimų į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą nuostatų, svarstė skundus, kontroliavo, kad atitinkami DŽDT vykdomieji komitetai laiku sudarytų rinkimines apylinkes ir rinkėjų sąrašus, registravo kandidatus į deputatus, aprūpino Apylinkių rinkimines komisijas rinkiminiais biuleteniais, skaičiavo balsus ir nustatė rinkimų rezultatus apygardoje, išdavė išrinktajam deputatui pažymėjimą, pateikė rinkimų reikalų bylas Centrinei rinkiminei komisijai.

Apylinkių rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą priėmė pareiškimus dėl netikslumų rinkėjų sąraše ir pateikė juos svarstyti sąrašą paskelbusiam DŽDT vykdomajam komitetui, priėmė rinkiminius biuletenius, skaičiavo balsus, pateikė rinkimų reikalų bylas Apygardos rinkiminei komisijai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1989-06-09 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo perėmė 811 Lietuvos TSR centrinės rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą 1947–1984 m. bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1991-10-03 Lietuvos valstybinis archyvas iš Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos perėmė 145 1985–1989 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2008 m. fondo pavadinimas ,,Lietuvos TSR centrinė rinkiminė komisija rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą“ pakeistas į ,,Rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą“.

Iš viso fonde Nr. R-349 yra 1 apyrašas, 956 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Centrinės rinkiminės komisijos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakai ir miestų ir rajonų vykdomųjų komitetų sprendimai dėl rinkiminių apygardų ir apylinkių sudarymo ir rinkiminių komisijų patvirtinimo, rinkimų į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą nuostatai, rinkiminių komisijų posėdžių protokolai, kandidatų iškėlimo ir balsavimo protokolai bei kiti rinkimų organizavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rinkimų datas,o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 956 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-349, ap. 1, b. 1, l. 11.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 14:59