O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1748 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BATAKIŲ PAŠTO FONDĄ NR. 1748

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Batakių pašto-telefono įstaiga (1922-05-01–1925 m.)

Batakių pašto, telegrafo ir telefono įstaiga (1925 m.–1929-12-31)

Batakių paštas (1930-01-01–1940-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Paštų, telegrafų ir telefonų valdybos direktoriaus 1922-04-24 įsakymu Nr. 67 nuo 1922-05-01 buvo įsteigta Batakių pašto-telefono įstaiga.[1]

Nuo 1925 m. dokumentuose Batakių pašto-telefono įstaiga vadinama Batakių pašto, telegrafo ir telefono įstaiga. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Dokumentuose taip pat buvo vartojamas Batakių pašto įstaigos, Batakių pašto, telegrafo ir telefono pavadinimas.

Pašto, telegrafo ir telefono įstaiga buvo pavaldi Paštų, telegrafų ir telefonų valdybai.

Vadovaujantis Susisiekimo ministerijos 1930-01-01 etatais, Batakių pašto, telegrafo ir telefono įstaiga pavadinta Batakių paštu. Paštas buvo pavaldus Pašto valdybai, nuo 1940-09-10 – TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdybai.[2]

Vadovaujantis Lietuvos TSR ryšių valdybos viršininko 1940-12-10 įsakymu Nr. 73, Batakių paštas nuo 1941-01-01 pavadintas Batakių ryšių skyriumi.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Batakių pašto-telefono įstaigoje, vėliau Batakių pašto, telegrafo ir telefono įstaigoje, Batakių pašte buvo priimama ir išduodama paprasta, registruota ir įvertinta korespondencija. Pašte buvo priimamos ir išduodamos piniginės perlaidos, parduodami pašto ir žyminiai ženklai, išmokamos pensijos, buvo galima atsiimti prenumeruotą spaudą. Paštas aptarnavo telefono ir radijo abonentus, veikė telegrafas, telefonas viešiesiems pokalbiams. Paštas prižiūrėjo jam priskirtų pašto agentūrų veiklą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1957-01-23 Valstybinio Kauno miesto archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašyta 118 Batakių pašto neaprašytų bylų.

1965-04-13 sudaryti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2: į apyrašą Nr. 1 įrašyti 107, į apyrašą Nr. 2 – 11 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1970-11-26 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 118 Batakių pašto bylų su apyrašais.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas – ,,Batakių paštas“.

Iš viso fonde Nr. 1748 yra 2 apyrašai, 118 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra Batakių ryšių skyriaus veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Paštų, telegrafų ir telefonų, vėliau Pašto valdybos aplinkraščiai, TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdybos viršininko įsakymai ir aplinkraščiai, susirašinėjimo korespondencijos persiuntimo, pašto aprūpinimo inventoriumi, pašto ir žyminių ženklų apyvartos, valstybinės loterijos bilietų platinimo klausimais dokumentai, pašto agentūrų vedėjų pranešimai apie periodinių leidinių prenumeratą, statistinės žinios apie radijo ir telefono abonentus, gautą ir išsiųstą korespondenciją, prašymai užregistruoti radijo aparatus, radijo ir telefono abonentų sąrašai, pajamų ir išlaidų apyskaitos, išmokėtų perlaidų žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 107 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo atlyginimo, atostogų suteikimo klausimais dokumentai, tarnautojų sąrašai, algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 11 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 386, ap. 1, b. 216, l. 25.

[2] Vyriausybės žinios, 1930, Nr. 321-2185, psl. 8, 18. LCVA. F. 1748, ap. 1, b. 93, l. 304.

[3] LCVA. F. 1748, ap. 1, b. 93, l. 469-471.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 11:22