O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 396 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VEISIEJŲ PAŠTO FONDĄ NR. 396

2009-05-  Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Veisėjų pašto-telefono įstaiga (1922-09-16–1924 m.)

Veisiejų pašto, telegrafo ir telefono įstaiga (1924 m.–1929-12-31)

Veisiejų paštas (1930-01-01–1940 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Paštų, telegrafų ir telefonų valdybos direktoriaus 1922-09-12 įsakymu Nr. 152 nuo 1922-09-16 buvo įsteigta Veisėjų pašto-telefono įstaiga.[1]

Nuo 1924 m. Veisėjų pašto-telefono įstaiga pavadinta Veisiejų pašto, telegrafo ir telefono įstaiga. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Įstaiga buvo pavaldi Paštų, telegrafų ir telefonų valdybai.

Vadovaujantis Susisiekimo ministerijos 1930-01-01 etatais, Veisiejų pašto, telegrafo ir telefono įstaiga pavadinta Veisiejų paštu. Paštas buvo pavaldus Pašto valdybai, nuo 1940-09-10 – TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdybai.[2]

Tiksli data, kada veiklą baigė Veisiejų paštas, nenustatyta. 1940 m. rugsėjo mėn. Veisiejų paštas dar veikė.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Veisėjų pašto-telefono įstaigoje, vėliau Veisiejų pašto, telegrafo ir telefono įstaigoje, Veisiejų pašte buvo priimama ir išduodama paprasta, registruota ir įvertinta korespondencija. Pašte buvo priimamos ir išduodamos piniginės perlaidos, parduodami pašto ir žyminiai ženklai, išmokamos pensijos, galima buvo atsiimti prenumeruotą spaudą. Paštas aptarnavo telefono ir radijo abonentus, veikė telegrafas, telefonas viešiesiems pokalbiams. Paštas prižiūrėjo jam priskirtų pašto agentūrų veiklą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-11-21 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašyta 1 Veisiejų pašto neaprašyta byla.

1952-12-09 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas – ,,Veisiejų paštas“.

Iš viso fonde Nr. 396 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1938–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Pašto valdybos aplinkraščių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Pašto valdybos aplinkraščiai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1938–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 386, ap. 1, b. 216, l. 9.

[2] Vyriausybės žinios, 1930, Nr. 321-2185, psl. 8, 18. LCVA. F. 1748, ap. 1, b. 93, l. 304.

[3] LCVA. F. 1748, ap. 1, b. 93, l. 324–325.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 13:39