O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 888 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APSKRITIES PAŠTO ĮSTAIGŲ FONDĄ NR. 888

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Ežerėnų pašto įstaiga (1919-09-05–1920 m.)

Ežerėnų pašto, telegrafo ir telefono įstaiga (1921 m.–1929-01-29)

Zarasų pašto, telegrafo ir telefono įstaiga (1929-01-30–1929-12-31)

Zarasų paštas (1930-01-01–1940-12-31)

2. Antalieptės pašto agentūra (1922-06-01–1926-04-30)

Antalieptės pašto, telegrafo ir telefono įstaiga (1926-05-01–1929-12-31)

Antalieptės paštas (1930-01-01–1940-12-31)

3. Avilių pašto agentūra (1929-03-01–1940-12-31)

4. Baltriškės pašto agentūra (1936-10-01–1940-12-31)

5. Degučių pašto agentūra (1923-05-16–1940-12-31)

6. Imbrado pašto agentūra (1924-04-17–1940-12-31)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Paštų, telegrafų ir telefonų valdybos viršininko 1919-09-13 įsakymu Nr. 458 nuo 1919-09-05 buvo paskirtas įgaliotinis Ežerėnų pašto įstaigai.[1]

Nuo 1921 m. Ežerėnų pašto įstaiga pavadinta Ežerėnų pašto, telegrafo ir telefono įstaiga.[2] Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Ministrų Kabineto 1929-01-29 nutarimu Ežerėnus pavadinus Zarasais, Ežerėnų pašto, telegrafo ir telefono įstaiga pavadinta Zarasų pašto, telegrafo ir telefono įstaiga.[3]

Įstaiga buvo pavaldi Paštų, telegrafų ir telefonų valdybai.

Vadovaujantis Susisiekimo ministerijos 1930-01-01 etatais, Zarasų pašto, telegrafo ir telefono įstaiga pavadinta Zarasų paštu. Paštas buvo pavaldus Pašto valdybai, nuo 1940-09-10 – TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdybai.[4]

Vadovaujantis Lietuvos TSR ryšių valdybos viršininko 1940-12-10 įsakymu Nr. 73 Zarasų paštas nuo 1941-01-01 pavadintas Zarasų ryšių kontora.[5]

2. Paštų, telegrafų ir telefonų valdybos direktoriaus 1922-06-05 įsakymu Nr. 95 nuo 1922-06-01 buvo įsteigta Antalieptės pašto agentūra. Agentūra buvo pavaldi Dusetų pašto, telegrafo ir telefono įstaigai.

Paštų, telegrafų ir telefonų valdybos direktoriaus 1926-04-23 įsakymu Nr. 47 nuo 1926-05-01 Antalieptės pašto agentūra pertvarkyta į Antalieptės pašto, telegrafo ir telefono įstaigą.[6] Įstaiga buvo pavaldi Paštų, telegrafų ir telefonų valdybai.

Vadovaujantis Susisiekimo ministerijos 1930-01-01 etatais, Antalieptės pašto, telegrafo ir telefono įstaiga pavadinta Antalieptės paštu. Paštas buvo pavaldus Pašto valdybai, nuo 1940-09-10 – TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdybai.[7]

Vadovaujantis Lietuvos TSR ryšių valdybos viršininko 1940-12-10 įsakymu Nr. 73 Antalieptės paštas nuo 1941-01-01 pavadintas Antalieptės ryšių skyriumi.[8]

3. Paštų, telegrafų ir telefonų valdybos direktoriaus 1929-03-20 įsakymu Nr. 20 nuo 1929-03-01 įsteigta Avilių pašto agentūra.[9] Agentūra buvo pavaldi Dusetų pašto, telegrafo ir telefono įstaigai, nuo 1929-12-01 – Zarasų pašto, telegrafo ir telefono įstaigai, vėliau – Zarasų paštui.

4. Pašto valdybos direktoriaus 1936-10-13 įsakymu Nr. 134 nuo 1936-10-01 įsteigta Baltriškės pašto agentūra. Agentūra buvo pavaldi Antalieptės paštui.[10]

5. Paštų, telegrafų ir telefonų valdybos direktoriaus 1923-05-18 įsakymu Nr. 57 nuo 1923-05-16 įsteigta Degučių pašto agentūra.[11]

Agentūra buvo pavaldi Ežerėnų (vėliau – Zarasų) pašto, telegrafo ir telefono įstaigai, Zarasų paštui.

6. Paštų, telegrafų ir telefonų valdybos direktoriaus 1924-04-23 įsakymu Nr. 45 nuo 1924-04-17 įsteigta Imbrado pašto agentūra.[12]

Agentūra buvo pavaldi Ežerėnų (vėliau – Zarasų) pašto, telegrafo ir telefono įstaigai, Zarasų paštui.

Vadovaujantis Lietuvos TSR ryšių valdybos viršininko 1940-12-10 įsakymu Nr. 73 Avilių, Baltriškės, Degučių, Imbrado pašto agentūros nuo 1941-01-01 pavadintos ryšių agentūromis.[13]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1, 2. Ežerėnų (vėliau – Zarasų) ir Antalieptės pašto, telegrafo ir telefono įstaigose, Zarasų ir Antalieptės paštuose buvo priimama ir išduodama paprasta, registruota ir įvertinta korespondencija, galima buvo atsiimti prenumeruotą spaudą. Pašte buvo priimamos ir išduodamos piniginės perlaidos, parduodami pašto ir žyminiai ženklai, išmokamos pensijos. Paštai aptarnavo telefono ir radijo abonentus, veikė telegrafas, telefonas viešiesiems pokalbiams. Paštai prižiūrėjo jiems priskirtų pašto agentūrų veiklą.

3-6. Avilių, Baltriškių, Degučių, Imbrado pašto agentūrose buvo priimama ir išduodama paprasta bei registruota korespondencija, galima buvo atsiimti prenumeruotą spaudą. Buvo priimamos ir išduodamos piniginės perlaidos iki 50 Lt, parduodami pašto ir žyminiai ženklai, veikė telegrafas, telefonas viešiesiems pokalbiams.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1967-11-01 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 28 Zarasų apskrities pašto  bylas su apyrašu.

Archyve sudarytas Zarasų apskrities pašto įstaigų jungtinis fondas.

Iš viso fonde Nr. 888 yra 1 apyrašas, 28 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Paštų, telegrafų ir telefonų, vėliau Pašto valdybos, Lietuvos TSR ryšių valdybos įsakymai, aplinkraščiai, telefono linijų gedimų apžiūrėjimo protokolai, telefono įvedimo ir perkėlimo, gedimų pašalinimo darbų žurnalai, žinios apie Zarasų miesto telegrafo ir telefono linijų stovį, susirašinėjimo korespondencijos ir siuntinių pristatymo, telefono linijų priežiūros ir remonto, įstaigų aprūpinimo inventoriumi, telefono ir telegrafo medžiaga klausimais dokumentai, personalo, radijo abonentų knygelės, prašymai užregistruoti radijo imtuvą, išbraukti iš radijo abonentų sąrašo, pajamų ir išlaidų mėnesinės apyskaitos, kasos apyvartos lapai, išmokėtų pašto perlaidų sąrašai, algų lapai.

Antalieptės pašto pajamų ir išlaidų mėnesinės apyskaitos, kasos apyvartos lapai, pensijų, pašalpų kuponų ir orderių bei išmokėtų pašto perlaidų sąrašai, gaunamų perlaidų registracijos knyga, prenumeratorių sąrašai.

Avilių, Degučių, Imbrado pašto agentūrų teritorijose gyvenančių prenumeratorių sąrašai.

Baltriškių pašto agentūros gautų raštų registracijos knyga.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 28 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1016, ap. 4, b. 190, l. 36, 37 a.p.

[2] LCVA. F. R-1014, ap. 1, b. 98, l. 6.

[3] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 595, l. 18.

[4] Vyriausybės žinios, 1930, Nr. 321-2185, psl. 8, 18. LCVA. F. 1748, ap. 1, b. 93, l. 304.

[5] LCVA. F. 1748, ap. 1, b. 93, l. 469-471.

[6] LCVA. F. 1016, ap. 3, b. 85, l. 1, 41, 42.

[7] Vyriausybės žinios, 1930, Nr. 321-2185, psl. 8, 18. LCVA. F. 1748, ap. 1, b. 93, l. 304.

[8] LCVA. F. 1748, ap. 1, b. 93, l. 469-471.

[9] LCVA. F. 1016, ap. 3, b. 99.

[10] LCVA. F. 1016, ap. 3, b. 110.

[11] LCVA. F. 1016, ap. 3, b. 174.

[12] LCVA. F. 1016, ap. 3, b. 263.

[13] LCVA. F. 1748, ap. 1, b. 93, l. 471.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 13:38