O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1015 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VOKIEČIŲ TARNYBINIO PAŠTO KAUNE FONDĄ NR. R-1015

2009-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pašto valdyba (1941-07-01–1941-11-01)

Vokiečių tarnybinis paštas Kaune (Das deutsche Dienstpostamt. Kauen) (1941-11-01–1944 m. [birželio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Susisiekimo ministro 1941-07-12 įsakymu Nr. 1 nuo 1941 m. liepos 1 d. tvarkyti susisiekimo reikalus buvo paskirtas Pašto valdybos įgaliotinis Juozas Rudokas.[1]

Pašto valdybos veiklą nuo 1941-08-05 prižiūrėjo Susisiekimo vadyba. Lietuvos generalinės srities pašto įstaigos 1941-09-01 buvo perduotos Rytų krašto generalinio pašto komisaro (Generalpostkommissar Ostland)[2] Rygoje pavaldumui. Pašto valdyba 1941-11-01 likviduota, jos funkcijas perėmė Vokiečių tarnybinis paštas.[3]

Tiksli Vokiečių tarnybinio pašto įstaigos Kaune veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. paštas dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pašto valdyba, vėliau Vokiečių tarnybinis paštas organizavo pašto ryšių atkūrimą Lietuvos generalinėje srityje, vadovavo pašto, telefono ir telegrafo, radijo įstaigų veiklai, rūpinosi pašto įstaigų steigimu, išlaikymu, eksploatavimu, telefono ir telegrafo, radijo stočių statyba, technine priežiūra, eksploatavimu.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1948 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo (toliau – LCVA) apskaitos dokumentuose įrašytas Pašto valdybos fondas Nr. R-1015. 1959 m. fonde Nr. R-1015 buvo 2 apyrašai, 72 apskaitos vienetai. 1965 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2  apskaitos vienetai.

LCVA 1951-09-05 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Vokiečių tarnybinio pašto fondą Nr. 459 – 212 apskaitos vienetų, kurie buvo įrašyti apyraše Nr. 1. LCVA fondas Nr. 459 buvo sujungtas su Pašto valdybos fondu Nr. R-1015.

1966 m. Vokiečių tarnybinio pašto fonde Nr. R-1015 buvo 3 apyrašai (2 apyrašai Nr. 1 ir apyrašas Nr. 2), 292 saugojimo vienetai ir 13 kg pabirų.

1966 m. fondas pertvarkytas. Buvo sudaryti 3 apyrašai, 276 apskaitos vienetai: apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 38, apyraše Nr. 2 – 80, apyraše Nr. 3 – 158 apskaitos vienetai. Dokumentų sutvarkymo aktų nėra.

1967 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai, 1980 m. iš apskaitos išbrauktas 1 dingęs apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-1015 yra 3 apyrašai, 283 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937 m., 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Pašto valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR ryšių valdybos, Susisiekimo ministerijos, Pirmojo generalinio tarėjo, Susisiekimo vadybos, Pašto valdybos, vokiečių civilinės valdžios įstaigų tvarkomieji dokumentai, Pašto valdybos struktūros schemos, aktai apie pašto ženklų perspausdinimą, konfiskavimą, pašto įstaigų turto patikrinimą, nurašymą, Kauno miesto telefonų kabelių pravedimo schemos, planai, susirašinėjimo pašto įstaigų darbo atnaujinimo ir organizavimo, veiklos, pašto tarifų, korespondencijos pristatymo, personalo, tarnybinių nusižengimų tyrimo, finansų  ir kitais klausimais dokumentai, žinios apie tarnautojus, tarnautojų, etatų, pašto išvežiotojų, pašto įstaigų, telefonų abonentų sąrašai, prašymai priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, dokumentų svarbumą ir pagal pašto įstaigų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 38 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937 m., 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Pašto valdybos ir Vokiečių tarnybinio pašto veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Pašto valdybos įgaliotinio, Vokiečių tarnybinio pašto direktoriaus įsakymai, aplinkraščiai, susirašinėjimo tarnautojų priėmimo, perkėlimo, atleidimo, darbo apmokėjimo, aprūpinimo ir kitais klausimais dokumentai, žinios apie tarnautojus, tarnautojų, atleistųjų nuo darbo prievolės sąrašai, darbo pažymėjimai, pasižadėjimai, asmenų prašymai tarnybai gauti, Pašto valdybos, Vokiečių tarnybinio pašto ir pavaldžių įstaigų tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sudarytojus, chronologiją ir pašto įstaigų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 80 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vokiečių tarnybinio pašto veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Susisiekimo vadybos, Pašto valdybos, vokiečių civilinės valdžios įstaigų, Vokiečių tarnybinio pašto tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo pašto įstaigų darbo organizavimo, veiklos, personalo, korespondencijos pristatymo, įrengimų, pastatų remonto, statybos, finansų ir kitais klausimais dokumentai, pašto įstaigų darbo ataskaitos, sąrašai, pašto tarifai, laikraščių užsakymo lapai, pašto įstaigų pastatų, slėptuvių, žemės sklypų planai, sąrašai, telefono-telegrafo ir elektros linijų pravedimo schemos ir brėžiniai, tarnautojų, darbuotojų, telefonų abonentų, inventoriaus sąrašai, statistinės žinios, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 165 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kargertaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1015, ap. 1, b. 1, l. 93, 94; b. 2, l. 55.

[2] LCVA. F. R-1015, ap. 1, b. 1, l. 19, 20, 43, 44.

[3] LCVA. F. R-1015, ap. 1, b. 5, l. 15.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 13:35