O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-14 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS GUBERNIJOS REVOLIUCINIO KOMITETO LIAUDIES RYŠIŲ SKYRIAUS FONDĄ NR. R-14

2009-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus gubernijos revoliucinio komiteto Liaudies ryšių skyrius (Отдел народной связи Виленского губревкома) (1920-07-25–1920 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus gubernijos revoliucinio komiteto liaudies ryšių skyriaus viršininkas pradėjo veiklą 1920-07-25.[1]

Skyrius buvo pavaldus RTFSR paštų ir telegrafų liaudies komisariatui.

Vadovaujantis Vakarų fronto liaudies ryšių karinio komisaro 1920-08-20 įsakymu Nr. 1, Vilniaus gubernijos revoliucinio komiteto Liaudies ryšių skyrius 1920 m. rugsėjo mėn. buvo evakuotas į Minską.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus gubernijos revoliucinio komiteto Liaudies ryšių skyrius vadovavo pašto įstaigų veiklai, organizavo pašto, telegrafo ryšį.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1956-01-11 iš Minsko srities valstybinio archyvo perėmė Vilniaus gubernijos revoliucinio komiteto Liaudies ryšių skyriaus 3 bylas su apyrašu.

Iš viso fonde Nr. R-14 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai. Fondo dokumentai sovietmečiu mikrofilmuoti. Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti skyriaus viršininko įsakymai, susirašinėjimo pašto įstaigų tarnautojų ir turto evakuacijos klausimais dokumentai, pašto įstaigų tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-14, ap. 1, b. 1, l. 1.

[2] LCVA. F. R-14, ap. 1, b. 3, l. 34.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 13:44