O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-28 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NOVO-ZALESĖS PAŠTO SKYRIAUS FONDĄ NR. R-28

2009-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Novo-Zalesės pašto skyrius (Ново-Залесское почтовое отделение) (1917-03-01–1918 m. rugsėjo mėn., 1919-01-14–1919 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Novo-Zalesės pašto skyrius pradėjo veikti 1917-03-01.[1] Skyrius buvo pavaldus Gluboko pašto-telegrafo kontorai, Vilniaus pašto-telegrafo apygardos viršininkui.

Novo-Zalesės pašto skyrius 1918 m. liepos–rugpjūčio mėn. buvo evakuotas į Vytegros miestą (Olonecko gubernija). 1918 m. rugsėjo mėn. pašto skyrius buvo likviduotas.[2]

1919-01-14 Novo-Zalesės pašto skyrius atnaujino veiklą.[3] Skyrius buvo pavaldus Gluboko pašto-telegrafo kontorai,[4] nuo 1919 m. vasario mėn. – Vitebsko gubernijos pašto ir telegrafo valdybai,[5] nuo 1919 m. kovo mėn. pabaigos – Vilniaus gubernijos pašto ir telegrafo valdybai,[6] nuo 1919 m. balandžio mėn. – Lietuvos ir Baltarusijos TSR paštų ir telegrafų liaudies komisariatui.[7]

1919 m. rugpjūčio mėn. Novo-Zalesės pašto skyrius evakuotas į Smolenską.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Novo-Zalesės pašto skyriuje buvo priimama ir išduodama korespondencija, piniginės perlaidos, parduodami pašto ženklai, vokai, veikė taupomosios kasos skyrius.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1956-01-11 iš Minsko srities valstybinio archyvo perėmė Novo-Zalesės pašto-telegrafo skyriaus 5 bylas su apyrašu.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas – Novo-Zalesės pašto skyrius.

Iš viso fonde Nr. R-28 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai. Fondo dokumentai sovietmečiu mikrofilmuoti. Dokumentų chronologinės ribos 1917–1919 m. Dokumentai rusų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo skyriaus finansavimo, aprūpinimo inventoriumi, blankais, darbuotojų aprūpinimo maistu, personalo, skyriaus evakuacijos klausimais dokumentai, skyriaus darbuotojų, Zalesės valsčiaus gyvenviečių, evakuoto ir palikto inventoriaus, dokumentų sąrašai, žinios apie skyriaus darbuotojus, Zalesės valsčiaus gyvenviečių gyventojų skaičių, palikto turto ir dokumentų apžiūros aktas, pajamų žiniaraščiai, išlaidų sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1917–1919 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-28, ap. 1, b. 1, l. 3, 107.

[2] LCVA. F. R-28, ap. 1, b. 1, l. 170-192; b. 4, l. 64.

[3] LCVA. F. R-28, ap. 1, b. 5; b. 3, l. 16.

[4] LCVA. F. R-28, ap. 1, b. 3, l. 5, 9.

[5] LCVA. F. R-28, ap. 1, b. 5, l. 4.

[6] LCVA. F. R-28, ap. 1, b. 4, l. 60.

[7] LCVA. F. R-28, ap. 1, b. 4, l. 82, 88; b. 3, l. 69, 87

[8] LCVA. F. R-28, ap. 1, b. 4, l. 126; b. 3, l. 101-110.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 13:41