O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 419 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBĖS SAUGUMO POLICIJOS VILNIAUS APYGARDOS FONDĄ NR. 419

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybės saugumo policijos Vilniaus apygarda (1939-10-28–1940-06-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministro 1939-12-02 įsakymu Nr. 68 nuo 1939-10-28 paskirtas Valstybės saugumo policijos Vilniaus apygardos viršininkas.1

Valstybės saugumo policijos Vilniaus apygardos veiklos teritorija apėmė Vilniaus miestą ir Švenčionėlių, Valkininkų ir Vilniaus apskritis. Apygardos būstinė buvo Vilniuje.

Valstybės saugumo policijos Vilniaus apygarda buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentui.

Valstybės saugumo policijos Vilniaus apygardos veiklą reglamentavo 1933-05-29 Valstybės saugumo departamento statutas, 1939-10-28 statuto pakeitimas,2 kiti teisės aktai.

Valstybės saugumo policijos Vilniaus apygarda nuo 1940-06-15 veikė vadovaudamasi sovietų okupacinės valdžios nurodymais.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybės saugumo policijos Vilniaus apygardos uždavinys buvo žvalgyti, išaiškinti ir užkirsti kelią nusikaltimams valstybės saugumui savo apygardos veiklos teritorijoje, rinkti nusikaltimų įrodymus, liudytojų parodymus ir nusikaltusius asmenis perduotiteisingumo įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybinės saugumo policijos Vilniaus apygardos fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. fondo Nr. 419 apskaitos dokumentuose buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 139 apskaitos vienetai, ir 44 neaprašyti saugojimo vienetai.

1951 m., sutvarkius surastus neaprašytus dokumentus, sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 168 apskaitos vienetai.

1959 m. apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 3 apyrašai, 376 apskaitos vienetai. Duomenų apie fondo papildymą ar pertvarkymą fondo byloje nėra.

1960–1961 m. ir 1969 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 419 yra 3 apyrašai, 380 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, rotaprintas.

Fondo apyraše Nr. 2 yra Lietuvos generalinės srities Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Vilniaus apygardos 1941 m. liepos mėn. dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Asmenų kvotų ir veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos įtariamų, nusikaltusių asmenų kvotų bylos, žinios apie Lenkijos kariuomenės atsargos puskarininkių sąjungos Vilniaus skyriaus valdybos narius, Vilniaus miesto gimnazijų streikavusių mokinių sąrašai, atvykusių svetimšalių asmens kortelės, nelegalių lenkų bei komunistinių organizacijų atsišaukimai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, veiklos bylos – pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 186 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, rotaprintas.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Asmenų kvotų ir veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Valstybės saugumo policijos Vilniaus apygardos viršininko įsakymai, apklausų protokolai, susirašinėjimo atbėgėlių klausimais dokumentai, agentų pranešimai apie sekamus asmenis, priešvalstybine veikla įtariamų ir nusikaltusių asmenų kvotų, buvusių lenkų policijos tarnautojų asmens bylos, suimtų asmenų registracijos knygos.

Lietuvos generalinės srities Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Vilniaus apygardos 1941 m. liepos mėn. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: veiklos bylos – pagal chronologiją, kvotų ir lenkų policijos tarnautojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 183 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, rotaprintas.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Asmenų sekimo ir veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyta instrukcija sekimui, agentų pranešimai apie lenkų organizacijų ir jų narių priešvalstybinę veiklą Vilniuje, Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus miestui ir sričiai apsaugą, susirašinėjimo tarnautojams atostogų suteikimo klausimais dokumentai, įtariamų asmenų sekimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 377, ap. 7, b. 116, psl. 42, 43.

2 Vyriausybės žinios, 1933 m., Nr. 414-2866; 1939 m., Nr. 683-5085.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:55