O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 455 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBĖS SAUGUMO IR KRIMINALINĖS POLICIJOS PANEVĖŽIO APYGARDOS FONDĄ NR. 455

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Panevėžio kriminalinės milicijos punktas (1921 m. gegužės mėn.–1923 m. rugsėjo mėn.)

Panevėžio kriminalinės milicijos punktas „A“ (1923 m. rugsėjo mėn.–1923-12-31)

Panevėžio kriminalinės policijos punktas (1924-01-01–1927-04-30)

Panevėžio kriminalinės policijos punktas „B“ (1927-05-01–1927-05-31)

2. Panevėžio kontržvalgų dalis (1921-02-01–1921-06-30)

10-asis žvalgų punktas (1921-07-01–1923-07-31)

III kriminalinis punktas „B“ (1923-08-01–1923-12-31)

Politinės policijos II punktas (1924 m.–1927-04-30)

Panevėžio kriminalinės policijos punktas „A“ (1927-05-01–1927-05-31)

Panevėžio kriminalinės policijos punktas (1927-06-01–1927-09-30)

Kriminalinės policijos II rajonas (1927-10-01–1933-05-31)

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda (1933-06-01–1940-06-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. Panevėžio kriminalinės milicijos punktas įsteigtas 1921 m. gegužės mėn., vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos 1921-03-29 etatais.1 Tiksli punkto įsteigimo data nenustatyta. Punkto būstinė buvo Panevėžyje, veiklos teritorija – Panevėžio ir Biržų-Pasvalio apskritys.2

Nuo 1923 m. rugsėjo mėn. Panevėžio kriminalinės milicijos punktas vadinosi Panevėžio kriminalinės milicijos punktu „A“.3 Tiksli punkto pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5 Panevėžio kriminalinės milicijos punktas ,,A“ nuo 1924-01-01 pavadintas Panevėžio kriminalinės policijos punktu.4

Panevėžio kriminalinės milicijos (vėliau – policijos) punktas buvo pavaldus Panevėžio apskrities viršininkui ir milicijos (nuo 1924-01-01 – policijos) vadui. Punkto veiklą kontroliavo Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas.

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos etatų 1927-01-01 pakeitimu,5 Panevėžio kriminalinės policijos punktas nuo 1927-05-01 pavadintas Panevėžio kriminalinės policijos punktu „B“.6

Punkto veiklą 1921 m. gegužės mėn.–1927-05-31 reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,7 kiti teisės aktai.

2. Panevėžio kontržvalgų dalis veiklą pradėjo nuo 1921-02-01.

Panevėžio kontržvalgų dalis nuo 1921-07-01 buvo pertvarkyta į 10-ąjį žvalgų punktą.8

Panevėžio kontržvalgų daliai, 10-ajam žvalgų punktui vadovavo viršininkas. Tiksli veiklos teritorija nenustatyta.

Panevėžio kontržvalgų dalis, vėliau 10-asis žvalgų punktas buvo pavaldūs Generalio štabo Žvalgybos skyriui.

Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento Kriminalinio skyriaus „B“1923-08-01 įsakymu Nr. 1 Panevėžyje buvo įsteigtas III kriminalinis punktas „B“,9kuris iš 10-ojo žvalgų punkto perėmė politinį sekimą. III kriminalinio punkto „B“ veiklos teritorija apėmė Biržų-Pasvalio, Panevėžio, Rokiškio apskritis.10 Dokumentuose dar vartojamas III kriminalio punkto „B“ Panevėžyje pavadinimas.

III kriminalinis punktas „B“ buvo pavaldus Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento Kriminaliniam skyriui „B“.

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5 ir 1924-06-05 įsakymu Nr. 32,11 III kriminalinis punktas „B“ nuo 1924 m. buvo pertvarkytas į Politinės policijos II punktą. Tiksli pertvarkymo data nenustatyta. Punktui vadovavo viršininkas. Punkto būstinė buvo Panevėžyje.

Politinės policijos II punktas buvo pavaldus Vidaus reikalų ministerijos Politinės policijos skyriui.12

Politinės policijos II punkto veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas, 1925-04-20 Politinės policijos statutas,13 kiti teisės aktai.

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos etatų 1927-01-01 pakeitimu,14 Politinės policijos II punktas nuo 1927-05-01 buvo pavadintas Panevėžio kriminalinės policijos punktu „A“.15

Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos viršininko 1927-06-04 įsakymu Nr. 27 Panevėžio kriminalinės policijos punktai „A“ ir „B“ nuo 1927-06-01 buvo sujungti ir pavadinti Panevėžio kriminalinės policijos punktu.16

Panevėžio kriminalinės policijos punktas buvo pavaldus Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos centrui.

Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos direktoriaus 1927-11-04 įsakyme Nr. 53 nurodyta Panevėžio kriminalinės policijos punktą nuo 1927-10-01 vadinti Kriminalinės policijos II rajonu. Kriminalinės policijos II rajono būstinė buvo Panevėžyje, veiklos teritorija – Panevėžio, Biržų ir Rokiškio apskritys.17.

Kriminalinės policijos II rajonas buvo pavaldus Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos valdybai.

Vadovaujantis 1933-05-29 Valstybės saugumo departamento statutu ir Valstybės saugumo departamento 1933-06-01 įsakymu Nr. 1, Kriminalinės policijos II rajonas buvo pertvarkytas į Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygardą. Apygardos darbui vadovavo viršininkas. Apygardos būstinė buvo Panevėžyje, veiklos teritorija apėmė Biržų, Panevėžio ir Rokiškio apskritis.18

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentui.

Kriminalinės policijos II rajono bei Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygardos veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas, 1928-03-10 Kriminalinės policijos ir 1933-05-29 Valstybės saugumo departamento statutai,19 kiti teisės aktai.

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda nuo 1940-06-15 veikė vadovaudamasi sovietų okupacinės valdžios nurodymais.

 

Sudarytojo funkcijos

 

1. Panevėžio kriminalinės milicijos, vėliau – policijos, punkto, Panevėžio kriminalinės policijos punkto „B“ uždavinys buvo užkirsti kelią kriminaliniams nusikaltimams, sekti, išaiškinti kriminalinius nusikaltėlius ir perduoti juos teisingumo įstaigoms, ieškoti dingusių asmenų bei turto.

2. Panevėžio kontržvalgų dalies, 10-ojo žvalgų punkto, III kriminalinio punkto „B“, Politinės policijos II punkto, Panevėžio kriminalinės policijos punkto „A“ (1927 m. gegužės mėn.) uždavinys buvo užkirsti kelią politinių organizacijų antivalstybinei veiklai, sekti įtariamus, politiškai nepatikimus asmenis.

Kriminalinės policijos II rajono, Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygardos uždavinys buvo žvalgyti, įspėti ir išaiškinti nusikaltimus valstybės saugumui bei kriminalinius nusikaltimus savo apygardos veiklos teritorijoje, rinkti nusikaltimų įrodymus, liudytojų parodymus ir nusikaltusius asmenis perduoti teisingumo įstaigoms, teikti Valstybės saugumo departamentui ataskaitas apie politinę ir kriminogeninę padėtį veiklos teritorijoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygardos fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Apyrašas Nr. 1 sudarytas 1947 m., apyrašas Nr. 2 – 1954 m.

1959 m. fonde buvo 2 apyrašai, 2473 apskaitos vienetai: apyrašas Nr. 1 – 2356, apyrašas Nr. 2 – 117 apskaitos vienetų.

1963 m., 1965 m. ir 1971 m. papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1981 m. buvo nurašyta ir išbraukta iš apskaitos: apyrašo Nr. 1 – 14 apskaitos vienetų, apyrašo Nr. 2 – 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 455 yra 2 apyrašai, 2463 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Dokumentų apie Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygardosveiklą yra Valstybės saugumo departamento fonde Nr. 378, Panevėžio kontržvalgų dalies veiklą – Kariuomenės štabo fonde Nr. 929.

 

Policijos priežiūroje laikomų asmenų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos policijos priežiūroje laikomų asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2343 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, agentūriniai pranešimai apie įvykius, pabėgusius iš kalėjimų kalinius, dezertyrus, statistinės žinios apie kriminalinius nusikaltimus, išaiškintus, nuteistus nusikaltėlius, susirašinėjimo kriminalinių, antivalstybinių, politinių nusikaltimų išaiškinimo, nusikaltusių asmenų sekimo, dezertyrų, dingusių asmenų paieškos, personalo ir finansų klausimais dokumentai, įtariamų komunistine veikla, paleistų iš kalėjimų asmenų, nusikaltėlių, personalo sąrašai, tarnautojų algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 120 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Vyriausybės žinios (toliau – V. Ž.), 1921 m., Nr. 60-548.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 455, ap. 2, b.1, l. 14.

3 LCVA. F. 378, ap. 2, b. 5912, l.80.

4 LCVA. F. 377, ap. 5 , b. 45, l. 7.

5 V.Ž., 1927 m., Nr. 245-1596.

6 LCVA. F. 394, ap. 15, b. 63, l. 51.

7 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

8 LCVA. F. 929, ap. 2, b.226, l. 10, 14.

9 LCVA. F. 455, ap. 2, b. 8, l. 1 a. p.

10 LCVA. F. 455, ap. 2, b. 9, l. 2.

11 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7, 34 a.p.

12 LCVA. F. 455, ap. 2, b. 19, l. 4.

13 LCVA. F. 378, ap. 5, b. 1188, l. 24.

14 V.Ž., 1927 m., Nr. 245-1596.

15 LCVA. F. 394, ap. 15, b. 63, l. 51.

16 LCVA. F. 455, ap. 2, b. 44, l. 12.

17 LCVA. F. 455, ap. 2, b. 44, l. 32, 33.

18 LCVA. F. 455, ap. 2, b. 90, l. 30-32.

19 LCVA. F. 378, ap. 5, b. 3973, l. 26, b. 3368.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:51