O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 461 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBĖS SAUGUMO IR KRIMINALINĖS POLICIJOS UKMERGĖS APYGARDOS FONDĄ NR. 461

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygarda (1933-06-01–1940-06-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1933-05-29 Valstybės saugumo departamento statutu ir Valstybės saugumo departamento 1933-06-01 įsakymu Nr. 1 Kriminalinės policijos IV rajonas buvo pertvarkytas į Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygardą. Apygardos būstinė buvo Ukmergėje, veiklos teritorija – Ukmergės, Utenos ir Zarasų apskritys. Apygardai vadovavo viršininkas.1

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygarda buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentui.

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygardos veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,2 1928-03-10 Kriminalinės policijos ir 1933-05-29 Valstybės saugumo departamento statutai,3 kiti teisės aktai.

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygarda nuo 1940-06-15 veikė vadovaudamasi sovietų okupacinės valdžios nurodymais.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygardos uždavinys buvo savo veiklos teritorijoje žvalgyti, užkirsti kelią nusikaltimams valstybės saugumui bei kriminaliniams nusikaltimams ir juos išaiškinti, rinkti nusikaltimų įrodymus, liudytojų parodymus ir nusikaltusius asmenis perduoti teismams, teikti Valstybės saugumo departamentui ataskaitas apie politinę ir kriminogeninę padėtį veiklos teritorijoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygardos fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. apskaitos dokumentuose buvo įrašyta 16 neprašytų saugojimo vienetų.

1951 m., sutvarkius neaprašytus dokumentus, sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 11 apskaitos vienetų.

1967 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 461 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Dokumentų apie Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygardos veiklą yra Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygardos fonde Nr. 455 ir Valstybės saugumo departamento fonde Nr. 378.

 

Asmenų kvotų ir veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos statistinės žinios apie kriminalinius nusikaltimus, pranešimai apie vagystes, ieškomus bei iš internuotųjų stovyklos pabėgusius asmenis, susirašinėjimo kriminalinių nusikaltimų išaiškinimo klausimais dokumentai, kaltinamų kriminaliniais ir politiniais nusikaltimais asmenų kvotų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 LCVA. F. 455, ap. 2, b. 90, l. 30-32.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

3 LCVA. F. 378, ap. 5, b. 1188, l. 24, b. 3973, l. 26, b. 3368.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:50