O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1673 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVOJE VILNIAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. R-1673

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Saugumo policijos ir SD vadas. Vilniaus būrys (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD Kommando Wilna) ([1941 m. rugsėjo mėn.–1942 m. vasario mėn.]

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Pagrindinis Vilniaus skyrius (Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD Litauen Hauptaussenstelle Wilna) ([1942 m. vasario mėn.–1942 m.])

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyrius (Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD Litauen Aussendienststelle Wilna) (1943–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vokietijos kariuomenės užimtose srityse bei tiesiogiai už fronto linijos veikė mobilūs saugumo policijos ir saugumo tarnybos (Sicherheitsdienst – SD) daliniai. Vilniuje nuo 1941-08-03 saugumo policijos funkcijas atliko saugumo policijos ir SD operatyvinio būrio 3/A padalinys.

Įsitvirtinus vokiečių civilinei valdžiai, saugumo policijos ir SD operatyvinio dalinio vadas tapdavo teritorijos, kurioje veikė dalinys, saugumo policijos ir SD vadu. Operatyvinis būrys 3/A 1941-09-23 buvo reorganizuotas į Saugumo policijos ir SD vado Lietuvos generalinei sričiai įstaigą. Vilniuje veikęs padalinys vadinosi „Saugumo policijos ir SD vadas. Vilniaus būrys“.1

Vilniaus būrys apie 1942 m. vasario mėn. buvo pavadintas Saugumo policijos ir SD vado Pagrindiniu Vilniaus skyrium.2 1943–1944 m. dokumentuose skyrius vadinamas Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyrium. Tikslios pavadinimo pasikeitimų datos nenustatytos.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyrius buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vadui Lietuvoje.

Svarbiausieji įstaigos padaliniai buvo saugumo tarnybos, gestapo ir kriminalinės policijos skyriai.

Tiksli Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyriaus veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Saugumo policijos ir SD vado Vilniaus būrio paskirtis buvo persekioti ir naikinti nacizmo priešus bei vykdyti kitas policines priemones okupuotos teritorijos saugumui užtikrinti.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Pagrindinio Vilniaus skyrius, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyriaus svarbiausi uždaviniai buvo organizuoti visų gyvenimo sričių stebėjimą, žvalgybą, kontržvalgybą, nustatyti ir bausti vokiečiams priešiškus asmenis, atskleisti ir likviduoti pogrindžio organizacijas, dalyvauti slopinant partizaninį judėjimą.

Skyrius prižiūrėjo lietuvių saugumo ir kriminalinės policijos veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta pirminė fondo gavimo data – 1959 m.

1963-07-10 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 4036 apskaitos vienetai.

1974 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-1673 yra 1 apyrašas, 4037 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyriaus dokumentų yra fonde Nr. R-680. Ateityje šiuos fondus reikėtų sujungti.

 

Sekamų, ieškomų, suimtų ir sušaudytų asmenų registracijos kortelių apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos sekamų, ieškomų, suimtų ir sušaudytų asmenų registracijos kortelės.

Kortelės susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4037 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-680, ap.2, b. 12, l. 1.

2 A. Bubnys. Vokiečių ir lietuvių saugumo policija (1941-1944). Genocidas ir rezistencija, 1997 m., Nr. 1, psl. 161, 162, 166, 167.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:10